ACTUEEL

Commissie stelt falend toezicht VUmc aan de kaak

De raad van toezicht van het VUmc heeft in haar toezichthoudende taak nadrukkelijk gefaald. De raad onderschatte de zwaarte van het werk, was passief en opportunistisch. Ook vergaten de toezichthouders de eigen informatievoorziening en gingen ze mee in ‘een toedekkende cultuur’. Dat concludeert een onafhankelijke onderzoekscommissie.

Volgens de Onderzoekscommissie toezichtfunctie VUmc, bestaande uit Piet GrinwisFrans van der Meché en Eric Spaans, was er al vanaf 2007 sprake van inadequaat intern toezicht bij het VUMmc. “Dat komt door een combinatie van factoren, zoals de deels opportunistische werkwijze met betrekking tot de samenstelling van de raad van toezicht als gevolg van de beoogde fusies waardoor de raad van toezicht onvoldoende grip had op de eigen samenstelling”, stellen de onderzoekers.

Complexe fusies

Als onderdeel van de Vrije Universiteit maakte het VUmc de afgelopen jaren deel uit van verschillende fusies. Zo fuseerde de VU met Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het VUmc ging daarnaast samen met GGZinGeest. Hoewel de toezichtstaak daarmee veel complexer werd, accepteerde de raad van toezicht deze gang van zaken volgens de commissie kennelijk bewust. “De raad van toezicht bestond vanaf eind 2008 tot eind 2011 uit 9 en enkele maanden zelfs uit 10 leden en hield toezicht op 5 instellingen”, aldus de onderzoekers.

Informatievoorziening

Volgens de onderzoekers hadden de toezichthouders moeten bedenken dat “de neiging van het bestuur om aan commissarissen (vertrouwelijke) informatie te onthouden groter zal zijn naar mate een raad van commissarissen groter is”. Daar kwam nog bij dat door de invoering van de divisiestructuur in 2007 het bestuur op grotere afstand van de organisatie raakte. De raad van toezicht deed in deze periode onvoldoende aan een eigen informatievoorziening om de afstand met de werkorganisatie te overbruggen.

Status

De raad van toezicht heeft volgens de commissie niet gelet op de vraag of de competenties van de raad van bestuur nog pasten bij de nieuwe situatie. “De kwaliteit van het bestuur werd geleidelijk uitgehold en de samenstelling van het bestuur was inhoudelijk en qua omvang volgens de commissie niet meer toegerust voor de complexiteit van het medisch-wetenschappelijk bedrijf”, aldus de commissie. In plaats van in te grijpen vertrouwden de toezichthouders klakkeloos op de “onbetwiste status van de voorzitter van de raad van bestuur, zowel binnen het VUmc als in de landelijke gremia”.

Scheiding

De commissie adviseert om de raad van toezicht versneld te vernieuwen. Gezien het extra werk rond de vernieuwing en versterking van het toezicht moet er wat de commissie betreft één gedelegeerd toezichthouder komen die als kwartiermaker optreedt. Deze non-executive kan ook een belangrijke rol kunnen spelen bij het samenstellen van een vernieuwde raad van bestuur. Ook adviseert de commissie om toezichthouders aan te wijzen die zich specifiek gaan bezig houden met respectievelijk het VUmc en de VU. GGZinGeest zou daarnaast een aparte raad van toezicht moeten krijgen.

---

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

14 december 2012

Het is jammer dat de onderzoekscommissie niet expliciet aangeeft dat de organisatie door de fusies de menselijk maat is ontstegen.
Dat geldt die alleen voor het VUmc maar ook voor andere molochs.

Er wordt geadviseerd het toezicht op de 'deelorganisaties' te organiseren. De vraag is of zoiets kan. Er komt dan in ieder geval weer een RvC boven dat toezicht. Weer een laag erbij!
Met het advies verklaart de onderzoekscommissie impliciet dat de fusie te ver is doorgeslagen.

Wie gaat er nu echt een halt toeroepen aan de fusies? De kwaliteit van de zorg en in feite de beheersing van kosten is ook te organiseren met een intensieve samenwerking tussen instellingen en verdeling van uiterst kostbare functies.

Schmit

16 december 2012

Wie gaat er nu echt een halt toeroepen aan de fusies?

Tja.

We kunnen de kop wel in het zand steken, maar dit gaan we echt niet meemaken zolang er nog lucratieve baantjes "nodig zijn" waarbij men niet te veel hoeft te presteren voor een meer dan normale vergoeding.

Top