ACTUEEL

Verkenners starten onderzoek naar farmacie

Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein gaan in opdracht van minister Schippers een verkenning uitvoeren naar de staat van de farmaceutische zorg in Nederland en vooruitzichten voor de toekomst. De taakomschrijving van de verkenners werd op 2 januari 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Schippers heeft op 12 december 2012 in de Tweede Kamer toegezegd Rinnooy Kan en Reibestein als verkenners aan te stellen om de situatie in de extramurale farmacie te onderzoeken. Door het afschaffen van de wettelijke maximum tarieven per 1 januari 2012 zijn de prijzen van medicijnen nog verder gedaald dan de afgelopen jaren al is gebeurd. Dit vindt het ministerie een goede ontwikkeling. Het ministerie stelt echter dat er de laatste tijd van verschillende kanten signalen komen dat op dit moment nog geen sprake zou zijn van evenwichtige onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en apotheken.

Keten

Schippers stelt dat de verkenners naar de hele keten gaan kijken. “Wat is het probleem van de apothekers en hoe verhoudt zich dat tot het feit dat er wel meer apotheken bijkomen? Hoe zit het met de distributie door de groothandels en de leveringszekerheid van veel gebruikte medicijnen?” aldus Schippers. “Daarbij kan ook gekeken worden of er in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld de Randstad, teveel apotheken zijn, terwijl er in het landelijk gebied juist weinig apotheken zijn, wat betekent dat in de praktijk voor de contractering? Ook vraag ik aan de verkenners te kijken of er ook nieuwe initiatieven of nieuwe zorgvormen in opkomst zijn die misschien op een efficiënte wijze betere zorg leveren.”

Het rapport van de verkenners wordt in februari 2013 verwacht. Dit rapport moet samen met een marktscan van de NZa, die ook in februari wordt opgeleverd, een goed beeld opleveren over de farmaceutische zorg in Nederland.

Verkenners

Alexander Rinnooy Kan is universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de raad van toezicht van het AMC. Van 2006 tot 2012 was hij voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Robert Reibestein is onder meer commissaris bij ING Group en lid van de Raad van Toezicht van Leiden University. Tot 1 januari 2012 was hij senior partner bij McKinsey & Company.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Bart Bruijn, apotheekhoudend huisarts

3 januari 2013

"Het ministerie stelt echter dat er de laatste tijd van verschillende kanten signalen komen dat op dit moment nog geen sprake zou zijn van evenwichtige onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en apotheken."

Neeeeeh, jôh, echt?

En dan hebben we het nog helemaal niet over de huisartsen. VAN ENIGE ONDERHANDELING IS GEEN SPRAKE!!!!

Dictaten, ja die wel. Door de verziekeraars.

Anoniem

3 januari 2013

Het is ondenkbaar dat hier iets anders uitkomt dan de huidige lijn van VWS/NZa/ZN en die is dat de prijzen naar beneden kunnen totdat een wezenlijk deel van de apotheken failliet is. Deze heren zullen geen enkele nieuwe visie of perspectief aan de discussie toevoegen, maar dienen vooral met hun reputatie een buffer te vormen tegen verdere aanvallen van de apothekers op de politici/VWS/ZN. En dat mag blijkbaar wat belastinggeld (mijn geld dus) kosten.

Op deze manier mag ik eerst toezien hoe onze prachtige in een eerstelijns gezondheidscentrum geïntegreerde apotheek verliesgevend werd, en vervolgens moet ik meebetalen aan mensen die mij gaan vertellen dat het goed zo is. Mag ik even een emmertje?

Top