ACTUEEL

'Collectief zorgsparen verbetert inkomenssolidariteit'

'Collectief zorgsparen verbetert inkomenssolidariteit'

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM komt met een alternatief idee om de solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel te behouden. Door collectief te sparen, gecombineerd voor pensioen en ouderenzorg, verbetert de inkomenssolidariteit: òf men wordt gezond oud, leeft langer en ontvangt dus meer pensioen òf men wordt ongezond oud, leeft korter en ontvangt meer zorg(pensioen).

“In de eerste groep zitten meer mensen met een hoger inkomen, in de tweede meer mensen met een lager inkomen” stelt Niels Kortleve van PGGM. “Door deze combinatie betaalt rijk dus minder aan arm en vice versa, wat de druk op de inkomenssolidariteit verkleint.”

Verdeling zorglasten

Zorgsparen verbetert volgens hem ook de solidariteit tussen generaties door de stijgende zorglasten evenwichtiger te verdelen over de generaties. “Bij de huidige omslagfinanciering zijn het immers de (toekomstige) werkende premiebetalers die de sterk stijgende lasten van de ouderenzorg moeten financieren. Bij zorgsparen bouwen mensen tijdig kapitaal op voor die toekomstige kostenstijging”, schrijft Kortleve in zijn blog op Skipr.

Solidariteit

Met deze oplossing reageert PGGM op de conclusies van het Centraal Planbureau (CPB) een week eerder. Het CPB constateert dat de solidariteit in de zorg onder druk staat door de stijgende zorguitgaven. Het zorggebruik neemt vooral toe bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen. Hoger opgeleiden maken minder vaak gebruik van de zorg, maar moeten steeds meer bijdragen aan de zorgkosten van laagopgeleiden. Hierdoor zou volgens het CPB de solidariteit tussen de lage en hogere inkomensklassen in gevaar komen. Inkomensafhankelijke premies gaan volgens het CPB ten koste gaan van de economische groei. En tot 2014 gaat, bij gelijk verdeelde lasten, een groot deel van de inkomensstijging voor de laagste inkomens tot 2040 op aan uitgaven aan zorg. Versobering van het zorgpakket lijkt dan ook het enige alternatief voor het CPB.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 januari 2013

Dit is precies wat G500 in april al heeft voorgesteld.

Top