ACTUEEL

EU investeert in nieuwe antibiotica

De Europese Unie (EU) investeert samen met farmaceuten 187 miljoen euro in onderzoek. Dit moet snel leiden tot de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, omdat bacteriën in toenemende mate resistent zijn voor de bestaande antibiotica. Dat meldt het Pharmaceutisch Weekblad (PW).

Onderzoeksnetwerk

Het UMC Utrecht krijgt 5,5 miljoen euro om een onderzoeksnetwerk op te zetten van Europese ziekenhuizen. Dit netwerk gaat de kwaliteit van ziekenhuizen in kaart te brengen en houdt bij welke ziekteverwekkende bacteriën daar het meeste voorkomen. Daarnaast biedt het netwerk een infrastructuur voor onderzoek naar nieuwe antibiotica. Hierdoor kunnen klinische trials sneller en beter verlopen. Dit zorgt voor een optimale benutting van de tijd tussen experimenten in de kliniek en markttoelating, waardoor nieuwe medicijnen zo snel mogelijk beschikbaar zijn.

Nieuw antibioticum

De naam van dit Europese project waarbij kennisinstellingen en farmaceutische bedrijven samenwerken is COMBACTE (Combating Bacterial Resistance in Europe). Tot het project behoort ook een klinische trial naar de werkzaamheid van een nieuw antibioticum van farmaceutisch bedrijf GSK tegen MRSA.

Antibiotica-team

In de strijd tegen resistente bacteriën en de daaruit voortvloeiende risico’s heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg minister Schippers van VWS onlangs geadviseerd dat elk Nederlands ziekenhuis een antibiotica-team moet krijgen. Deze teams moeten grondig toezien op het voorschrijven en het gebruik van antibiotica. De inspectie wil dat deze gespecialiseerde teams nog dit jaar worden ingesteld, omdat steeds meer bacteriën resistent voor antibiotica zijn. Hierdoor zijn patiënten soms nauwelijks meer te helpen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top