ACTUEEL

Nederlander vertrouwt politiek zorg niet toe

Nederlander vertrouwt politiek zorg niet toe

Keuzes over bezuinigingen in de zorg kunnen volgens één op de drie Nederlanders beter gemaakt worden door patiëntenorganisaties dan door het parlement, zorgverzekeraars of wetenschappers. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo naar het draagvlak voor besluitvorming rond de zorg.

Ook artsenorganisaties hebben blijkens het TNS Nipo-onderzoek, dat woensdag tijdens het Clingendael European Health Forum is gepresenteerd, een groot draagvlak. Zij worden door ruim een kwart van de Nederlanders aangewezen als meest geëigende partij om te beslissen over bezuinigingen in de zorg. Eén op de vijf geënquêteerden vindt dat de minister van volksgezondheid zou moeten beslissen over bezuinigingen. Zorgverzekeraars en wetenschappers hebben een draagvlakscore van 6 procent. Het parlement wordt door slechts 3 procent van de geënquêteerden aangewezen als de meest geëigende instantie om bezuinigingskeuzen te maken.

Impopulaire maatregelen

“Blijkbaar voelen Nederlanders zich door patiëntenorganisaties beter vertegenwoordigd dan door de gekozen volksvertegenwoordiging”, concluderen de onderzoekers. Het probleem van dit primaat van patiëntenorganisaties is -blijkens het onderzoek- dat de Nederlandse consumenten geen pijnlijke keuzes willen maken. Alleen het bestraffen van ongezond gedrag kan met een draagvlakscore van 56 procent op brede steun rekenen. Maatregelen als verkleining van het basispakker (20 procent), eigen betaling voor de huisarts (17 procent), hogere eigen bijdragen (14 procent) of betalen voor ziekenhuisverblijf (6 procent) zijn stuk voor stuk impopulair.

Inkomensverschillen

Daarbij komt dat er flinke verschillen zijn in de beleidsvoorkeuren van de verschillende inkomensgroepen. Mensen met een bovenmodaal inkomen zijn vaker dan gemiddeld tevreden over de Nederlandse zorg en geven vaker dan gemiddeld aan meer te willen betalen voor goede zorg voor henzelf en een ander. Ook zijn ze vaker voorstander van eigen betalingen en ingrepen in het basispakket. Voor de lagere inkomensgroepen geldt het tegenovergestelde. Zij vinden vooral dat hogere inkomensgroepen meer zouden moeten bijdragen aan de zorgkosten.

Solidariteit

Ondanks deze tegenstellingen concludeert TNS Nipo dat solidariteit nog altijd een breed draagvlak kent. Meer dan zeven van de tien geënquêteerden vinden dit belangrijk. Onder hoge inkomens ligt dit aantal zelfs nog iets hoger. Ook vindt minder dan één op de tien Nederlanders dat er teveel geld gaat naar de zorg voor ouderen en gehandicapten.

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 maart 2013

Dit ziet eruit als een gedegen onderzoek: NOT.

Mesen hebben zelf vaak goed door dat ze het onverenigbare willen verenigen. Zodra je dat duidelijk maakt, dan zijn mensen bereid om te kiezen. Maar zo was de vraagstelling blijkbaar niet. Laat TNS-Nipo aub een keer met de tijd meegaan en voor dergelijke vragen gebruik maken van hierarchical Bayes (DCE) analyses.

van Loon, NFK

7 maart 2013

De samenwerkende kankerpatientenorganisaties pakken deze rol graag op. www.nfk.nl

Top