ACTUEEL

'Communicatie in ouderenzorg schiet tekort'

Ziekenhuizen en instellingen voor ouderenzorg moeten beter met elkaar gaan communiceren. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat partijen de informatieoverdracht goed en eenduidig gaan regelen.

Diverse zorgverleners

Volgens onderzoekers worden jaarlijks 300.000 kwetsbare ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Daarna krijgen zij veel zorg van verschillende partijen: ze krijgen bijvoorbeeld thuiszorg, gaan naar de dagopvang, de huisarts schrijft medicijnen voor, de internist adviseert weer andere pillen, die vervolgens worden geleverd door een instelling die ook operatiewonden verzorgt. “Het is dus belangrijk dat de informatie tussen verschillende zorgverleners correct, compleet en tijdig wordt overgedragen”, meldt het NIVEL.

Standaarden

Het onderzoek wees uit dat er nu nauwelijks standaardmethoden zijn voor zulke informatieoverdracht. ,,Voor de weinige standaarden die er wel zijn, is het de vraag of alle relevante zorgverleners daarin betrokken zijn. Zo worden specialisten ouderengeneeskunde nauwelijks genoemd. En patiëntendossiers die door meerdere partijen kunnen worden ingezien, zijn een zeldzaamheid.''

Ouderenzorg ziekenhuizen

De inspectie focust de komende jaren onder meer op het thema veilige zorg voor kwetsbare ouderen. De inspectie wees er in januari op dat ziekenhuizen meer ook moeten hebben  voor alle extra risico’s die ouderen lopen, omdat deze elkaar beïnvloeden. Uit het rapport ‘Het resultaat telt ziekenhuizen 2011’ trekt de inspectie de conclusie dat de zorg voor oudere patiënten beter gecoördineerd worden. Daarbij moet onder meer duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de behandelingen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bolle

7 maart 2013

Standaarden voor overdracht bestaan wel degelijk. Mooi voorbeeld is E-overdracht.
Het gaat hier om een kernset voor de overdracht door en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze kernset wordt gebruikt om de zorg van patiënten/cliënten vast te leggen en over te dragen naar een andere zorginstelling. De kernset zorgt voor standaardisatie van gegevens (eenheid van taal). Daardoor kan veiliger gewerkt worden en met minder fouten. Dit heeft een betere kwaliteit van zorg tot gevolg. Het is ook mogelijk deze gegevens toe te passen in een elektronisch zorgdossier.

Om verpleegkundige patiëntgegevens beter en elektronisch over te dragen heeft Nictiz in oktober 2012, in samenwerking met V&VN en ActiZ, de whitepaper ‘Tips voor efficiënte overdracht van verpleegkundige gegevens’ opgesteld. Deze whitepaper geeft tips voor zorginstellingen en ICT-leveranciers om het elektronisch overdrachtsbericht in de praktijk te implementeren

voor meer info: http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-datasets--e-overdracht-

Top