ACTUEEL

Haga in opspraak door hoge sterftecijfers

Haga in opspraak door hoge sterftecijfers

In het hartcentrum van het HagaZiekenhuis in Den Haag zijn bij cardiochirurgische operaties jarenlang gemiddeld meer patiënten overleden dan bij andere hartcentra in Nederland. Dit meldt radioprogramma Argos. De onderlinge verhoudingen tussen de cardiochirurgen zijn slecht en er is van 2007 tot 2010 door één cardiochirurg van de afdeling gesjoemeld met de sterftecijfers.

Eén van de cardiochirurgen van het HagaZiekenhuis leverde over de periode 2007 tot 2010 te sterftecijfers aan bij de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT). Dat bevestigt Chiel Huffmeijer, voorzitter raad van bestuur van het HagaZiekenhuis tegenover Argos: "Deze cijfers weken af van de interne cijfers, blijkt na recent onderzoek."

Twijfel

Vanuit het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) worden vanwege de twijfel over de kwaliteit van het hartcentrum al 2,5 maand geen patiënten meer doorgestuurd naar het Haga voor open hart operaties, stelt Martin Schalij, cardioloog in het Leids Universitair Centrum (LUMC) en hoofd cardiologie van het MCH. Het Hagaziekenhuis heeft vorige week na lang aandringen de interne sterftecijfers aan het MCH gegeven. "De cijfers roepen serieuze vragen op," aldus Schalij, "we willen daar eerst uitleg over voor we weer patiënten naar het hartcentrum doorverwijzen".

Op de hoogte

De raad van bestuur van het HagaZiekenhuis is al sinds eind 2011 op de hoogte van de problemen bij Cardiochirurgie. Intensivisten en cardiologen van het ziekenhuis maakten toen melding van de problemen op de afdeling. De raad van bestuur van het ziekenhuis heeft vervolgens een onderzoek laten uitvoeren naar de problemen bij het hartcentrum. "Daaruit is gebleken dat de cardiochirurgen onderling slecht communiceerden. Bovendien werd het vermoeden uitgesproken dat de registratie van mortaliteitscijfers  onvolledig was in de periode 2007-2010. In opdracht van de raad van bestuur heeft de Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgie (NVT) dit onderzocht en bevestigd," zo valt te lezen in een verklaring op de website van het Haga.

Werkrelatie

Naast de problemen met de sterftecijfers is er een sprake van een verstoorde werkrelatie tussen de cardiochirurgen van het Haga. Eén van hen is op non-actief gezet. maar is nu weer aan de slag en voert volgens Argos ook weer hartoperaties uit. Huffmeijer stelt tegenover het radioprogramma dat het ziekenhuis hoopt in april of mei de ‘samenwerkingsovereenkomst’ met de cardiochirurg te ontbinden.

In de persverklaring van het Haga wordt verder gemeld dat het hoofd van de afdeling cardiochirurgie door de raad van bestuur uit zijn functie als leidinggevende is ontheven. De toelatingsovereenkomst van één van de chirurgen is intussen opgezegd.

Leiding

De afdeling wordt op dit moment geleid door interim manager en cardioloog Sjef Ernst. Ernst stelde eerder orde op zaken bij het hartcentrum van het UMC St. Radboud nadat het sterftecijfer daar in 2005 te hoog bleek en maakt ook deel uit van de commissie die onderzoek doet naar de sterfgevallen bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

Het ziekenhuis kondigt aan dat de afdeling cardiochirurgie gaat samenwerken met de afdeling Thoraxchirurgie van het LUMC. Deze samenwerking is volgens het ziekenhuis tevens een oplossing voor de problemen op de afdeling cardiochirurgie. Professor dr. Robert Klautz van het LUMC is aangesteld als hoofd van de vakgroep. Hij begint maandag.

Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt tegenover Argos dat het op de hoogte is van de problemen die er in 2012 waren met de samenwerking op de afdeling thoraxchirurgie van het HagaZiekenhuis en laat desgevraagd ook weten dat de ‘ondermelding van mortaliteitscijfers over de periode 2007-2010’ ook bekend zijn. "De inspectie doet intensief onderzoek bij het HagaZiekenhuis. Lopende dit onderzoek doen wij daarover geen mededelingen," aldus een woordvoerder.

11 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 maart 2013

Maak die HSMR (case-mix gecorrigeerde) cijfers voor ALLE ziekenhuizen aub openbaar. Als het mis gaat dan moeten we dat niet jaren na dato via Argos horen.

ANH Jansen

16 maart 2013

En laat nu dit ziekenhuis het Menzis Ziekenhuis zijn! Krijgt vergoedt per lumpsum per jaar ongeacht het aantal opnames. In Natura verzekerden kunnen geen kant op bij Menzis. Preferent Ziekenhuis van Menzis.

Dit is het allerbeste motief om art 13 van de Zvw niet te schrappen en om Restitutie polissen in de basisverzekering te handhaven. Selectieve contractering door verzekeraars op basis van kwaliteit is onmogelijk en helemaal als de zorgaanbieders de cijfers vervalsen, blijkbaar met medeweten en daardoor met instemming van de toezichthouders!

Gekker kan je het werkelijk niet krijgen.

M van Rijn: 'innovatie' is alleen innovatie als de kosten daardoor omlaag gaan! Over kwaliteit wordt in dit land niet meer gesproken.

Het kan dus nog gekker.

We wachten op de reactie van Menzis; zij hebben de zorgplicht voor Menzis verzekerden en hebben selectief zorg ingekocht bij HAGA Ziekenhuis.

Op basis waarvan? En wat kunnen gedupeerde Menzis verzekerden of hun nabestaanden nu doen?

P.de Jong

16 maart 2013

Inderdaad, reactie van bovenstaande is me uit het hart gegrepen. Alleen nog discussie in dit land over de pecunia, over kwaliteit hoor je onze managers en raden van toezich en bestuur niet meer. En de politiek al helemaal niet.

Eén van de cardiochirurgen van het HagaZiekenhuis leverde over de periode 2007 tot 2010 te sterftecijfers aan bij de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT). Dat bevestigt Chiel Huffmeijer, voorzitter raad van bestuur van het HagaZiekenhuis tegenover Argos: "Deze cijfers weken af van de interne cijfers, blijkt na recent onderzoek."


Me dunkt dat de RVB dus al in 2007 aan de bel had moeten trekken. Waarom is er pas 'na recent onderzoek' aan Argos (!) melding gemaakt door de voorzitter Dhr. Huffmeijer RvB?

Bal

17 maart 2013

Haga en Ruwaard zijn mooie voorbeelden hoe snel we momenteel op verhoogde mortaliteit reageren en dit meteen ook onderdeel maken van een mediacratie, nog voor goed en wel is uitgezocht wat er is gebeurd. Iedereen springt er meteen bovenop.

We weten uit internationale voorbeelden en uit de literatuur dat openbaarmaking niet helpt om fraude te ontmaskeren. Zelfs Shipman -- de Engelse huisarts die ruim 100 van zijn patienten heeft vermoord -- bleef onzichtbaar in de statistieken. Met de druk van openbaarheid zal de juistheid van de data echt niet toenemen, eerder het tegenover gestelde. Beter dus inzetten op goede intra- en interprofessionele feedback en controle, met meekijken wat mij betreft van patienten.

Hoek

17 maart 2013

Koren op de molen voor de Kwaliteitsmaffia. Momenteel gaat al 1/3 van alle zorgkosten op aan bemoeizorg onder het nom van kwaliteit. Ik ben het eens met collega Bal. Een halt aan de burocratisering en gun de arts weer wat tijd voor zijn patienten.

Anoniem

17 maart 2013

Ongehoord hoe Bovenstaande artsen reageren alsof het doodnormaal is dat medici elkaar de tent uit vechten er doden vallen en dat maar jaren door kan gaan , terwijl de RVB niets ziet en doet en net als in Rtd focus heeft op binnenhalen van geld voor een veel te duur ziekenhuis , dit ziekenhuis maakt zijn naam lijkenburg / leyenburg helemaal waar

Chiel

17 maart 2013

Haga in problemen, te dure nieuwbouw, fusie, geen oog meer voor kwaliteit maar kwantiteit! Cardio was de afgelopen jaren de winstpakker in het haga. Nu deze stroom in 2013 opdroogt zal de winst en kwalitet nog verder onder druk komen te staan.

A Grotius

18 maart 2013

HAGA valt in haar eigen mes
Megalomane bouwplannen in een gebied waar al veel te veel bedden zijn ,

klanten laten barsten ,

niet alleen bij Cardio maar ook de Westlandse klanten waar 100.000 mensen die van de fusie partners RDGG en HAGA afhankelijk zijn , en niet worden gehoord in tegestelling tot de Haagse inwoners

een bezorgde Westlander

ANH Jansen

18 maart 2013

En waarom blijft Menzis nu zwijgen?

2012
HagaZiekenhuis en Menzis/Azivo maken afspraken voor 2013
05 december 2012

Het HagaZiekenhuis in Den Haag en zorgverzekeraar Menzis/Azivo hebben concrete afspraken gemaakt over de financiering van de zorg. In samenspraak met de medisch specialisten van het HagaZiekenhuis is voor 2013 een overeenkomst getekend die past binnen het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord.

Er is een aanneemsom overeengekomen voor de verlening van ziekenhuiszorg aan Menzis/Azivo-verzekerden. Het HagaZiekenhuis en Menzis/Azivo verklaren opnieuw hun gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van ziekenhuiszorg. Deze verklaring krijgt onder meer gestalte in de uitdrukkelijke intentie om tot een meerjarenafspraak te komen.

Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt over de toepassing van ICD's (inwendige defibrillators tegen hartritmestoornissen). Menzis/Azivo concentreert de behandeling van patiënten met ICD's voor de gehele Haagse regio in het HagaZiekenhuis. Op vergelijkbare wijze willen het HagaZiekenhuis en Menzis/Azivo afspraken maken voor de verdere concentratie van zorg en over de toekomst van het zorglandschap in de Haagse regio.

Op sociale media suggereert Menzis dat het HAGA Ziekenhuis slechts voor 3 behandelingen preferent ziekenhuis is.

het HagaZiekenhuis is alleen preferent voor borstkanker, spataderen en OSAS. Zie ook http://menz.is/ZU8mal ^AvdV
Gesprek weergeven

En wat is de jaarproductie van deze 4 cardiologen eigenlijk? Zie Jaarverslag. Wat is de benchmark en waarom zijn medische behandelingen in Nederland zo duur?

En waarom blijft Menzis ook hierover zwijgen?

Anoniem

18 maart 2013

Menzis kan niet volhouden dat het de beste zorg voor haarverzekerden koopt, tenzij Menzis aangeeft misleid te zijn natuurlijk.

Ewoud Nysingh

19 maart 2013

De eerste zin moet zijn: in 2007 en 2008. Kijk op de website van het HagaZiekenhuis. Daar staan de cijfers tot en met 2012 met benchmark (NVT). www.hagaziekenhuis.nl

Top