ACTUEEL

Krant richt ggz-kliniek op, sector ‘onthutst’

Krant richt ggz-kliniek op, sector ‘onthutst’

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn onthutst over het gemak waarmee de Volkskrant officiële goedkeuring heeft kunnen krijgen voor de oprichting van een fictieve kliniek voor verslavingszorg.

Blijkens berichtgeving in de Volkskrant is de “kliniek” zonder één kritische vraag van het ministerie van Volksgezondheid erkend als “instelling voor medisch specialistische verslavingszorg” en dus bevoegd om behandelingen te declareren bij zorgverzekeraars.

Dakkapel

Volgens de betrokken verslaggevers was de oprichting van “GGZ Bontiusplaats” een wassen neus. “Drie keer online een formulier invullen en een kort bezoek aan de Kamer van Koophandel - meer is niet nodig om een kliniek te beginnen”, aldus de verslaggevers. “Een burger die een dakkapel wil plaatsen, heeft meer uit te leggen dan een leek die een verslavingsinstelling wil beginnen.” 

Ondoenlijk

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is “onthutst, maar ook niet helemaal verrast''. “We hebben al eerder onze zorgen geuit over het gebrek aan transparantie in de GGZ”, zegt een woordvoerder. “Het is voor zorgverzekeraars bijna ondoenlijk om adequaat te controleren en dat geldt zeker bij dergelijke niet gecontracteerde verslavingsinstellingen: controle kan alleen achteraf en er moeten sterke aanwijzingen zijn dat er iets niet in de haak is. En omdat er geen contract is, moet dat dan via de verzekerde en moet - begrijpelijk - de privacy in acht worden genomen.''

Marktwerking

Met de introductie van markwerking in de ggz zijn de spelregels voor de toetreding van nieuwe aanbieders versoepeld. Als gevolg hiervan zijn er in de verslavingszorg tientallen privéklinieken bijgekomen. Mede hierdoor zijn de kosten van de verslavingszorg de afgelopen vijf jaar gestegen met 40 procent, naar 380 miljoen euro in 2011. Daarvan gaat naar schatting 100 miljoen euro om in de private instellingen die vaak zeer winstgevend zijn, zo meldt de Volkskrant.

Verplicht

Zorgverzekeraar CZ, die op verzoek van de Volkskrant de nota's van private aanbieders analyseerde, becijfert dat de nieuwe klinieken per patiënt ruim twee keer zoveel declareren als de traditionele instellingen. Traditionele klinieken mogen een maximum bedrag per jaar declareren. Voor de nieuwkomers geldt die beperking niet.  Verzekeraars zijn dan ook wettelijk verplicht die hoge nota's te vergoeden, terwijl niet blijkt dat de nieuwe klinieken succesvoller zijn. 

Beperkt

De mogelijkheden voor verzekeraars om in grijpen zijn vooralsnog beperkt. Verzekeraars mogen eventueel de boeken van klinieken inkijken, maar alleen als ze vooraf gegronde aanwijzingen hebben van malversaties. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bracht vorige maand een onderzoek naar buiten waaruit eens te meer blijkt dat de financiële spelregels in de ggz alle ruimte laten voor gesjoemel. Mede om deze reden wil minister Schippers van Volksgezondheid de toelatingswet aanpassen. Ze overweegt om klinieken vooraf te laten goedkeuren door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of om zorgverzekeraars strenger te laten screenen, zo liet ze zaterdag weten.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Bremers

15 april 2013

niet klantgericht naar krantgericht !

Anoniem

15 april 2013

Gevolg van navelstaren in de zorgsector en de al ggz helemaal

rietveld

15 april 2013

Het is goed dat er scherper gelet wordt op aanvragen om een zorginstelling te mogen beginnen.
Toen de Opvoedpoli in 2008 toegelaten werd, schreven we uit onszelf na een half jaar een brief naar de Inspectie met de vraag om eens langs te komen, trots als wij waren op onze nieuwe aanpak van zorg voor jeugd en gezin en hoe dat aansloeg bij de ouders en verwijzers. De Inspectie antwoordde dat zij alleen langs kwamen als er een calamiteit gemeld werd! Enfin, ze zijn zijn nog niet langs geweest. Verder nodigen we altijd de zorginkopers van verzekeraars uit om bij ons in de keuken te kijken, maar dat doen ze niet. Ze schrijven wel brieven dat ze allerlei dossiers willen inzien. Wel, dat mag, zijn we absoluut niet bang voor, maar dan wel volgens de regels van de wet: dus niet zomaar zonder toestemming van onze cliënten en wel met een concrete aanleiding om ze in te zien.
Verder: hoe zijn de 'oude' zorginstellingen begonnen, denkt u? ook 'zomaar', zonder 'vergunning', ooit. Meestal hulden zij zich in stichtingsvormen met een ondoorzichtelijke bestuursstructuur. En wat dacht u dat de bestuurders van de 'oude' zorginstellingen verdienen? En denkt u dat de 'oude' zorginstellingen in de GGZ niet ook moeten woekeren met hun hoofdbehandelaarsschap dat volgens alle verzekeraars alleen maar mag worden uitgeoefend door hoogstens klinisch psychologen en psychiaters (duur, schaars en zorginhoudelijk vaak volstrekt onnodig)? Zonder 'vinkje' van psychiater geen vergoeding, aldus een van de vele (vaak hele onmogelijke) eisen van de zorgverekeraars die vaak niet getuigen van verstand van zorg. En dit vinden psychiaters ook echt niet leuk! Die willen ook gewoon behandelen, maar hoeven echt niet bij elke patiënt te zijn, kan ook niet, zoveel psychiaters zijn er niet. En wat te denken van de kosten van oude en nieuwe zorginstellingen? De kosten voor een dependance in het buitenland is vaak echt goedkoper dan het vastgoed hier in Nederland. En de bijbetalingen? Dat moet wel. Verzekeraars sluiten geen contracten met nieuwelingen en ze vergoeden sinds hoogstens 75-80% van de door de NZa vastgestelde landelijke zorgtarieven. In 2012 is dat overigens 60% geworden en dit jaar 50. Volgend jaar wordt het 0%, tenzij je dus een contract 'krijgt'. Nu klaagt CZ dat zij door de rechter gedwongen worden 'dure zorg' te vergoeden (nog steeds slechts tot 75-80%). Zorg, waar hun eigen verzekerden voor hebben gekozen. Zorg die kennelijk even effectief (of even weinig effectief) maar wel snel is, volgens de Volkskrant van vandaag. En CZ noch de Volkskrant hebben kennelijk de kosten van een gelijksoortige 'oude' behandeling vergeleken met de nu vermaledijde 'nieuwe' behandeling. Wij merken ook in onze sector dat verzekeraars appels en peren vergelijken. Dat is een slechte zaak, ook voor de verzekerde die op een verkeerd been wordt gezet of eigenlijk helemaal niet op een been.
Als de Volkskrant wederhoor had toegepast, zou het een evenwichtiger artikel zijn geworden. Nu is het een verhaal geworden vanuit het oogpunt van financiële instellingen (verzekeraars) zonder dat er gekeken wordt naar de zorg zelf en de integere vernieuwing die óók heeft plaats gevonden na de invoering van de marktordening in de zorg.
Goed dat er vandaag in de Volkskrant wel een aardig verhaal stond van een andere kant, nl. van een paar cliënten die heel tevreden waren over de nieuwe klinieken. En met bijbetalen is niets mis!
Ik hoop dat deze discussie niet een dreiging wordt voor de keuzevrijheid die wij allen als verzekerden nu nog steeds hebben en die juist door de rechter wordt beschermd, zolang dat in de wet (art. 13 Zorgverzekeringswet) staat. Sinds de invoering van de 'marktordening' in de zorg, zijn er ook veel goeie nieuwe initiatieven ontstaan die het heel goed doen en voor echt veel minder geld.
De oprichter/bestuurder van de zorginstelling waar ik werk, verdient gewoon een salaris van 120.000 bruto, ver onder de Balkenendenorm en nog veel verder onder de salarissen van de bestuurders van 'oude' en kennelijk sommige 'nieuwe' zorginstellingen. Aan dat soort hoge salarissen moet terecht een einde komen.
Laat de goeie vernieuwers in de zorg niet lijden onder dit soort kennelijk slechte voorbeelden. Als de verzekeraars hun zin krijgen (afschaffing art. 13 Zorgverzekeringswet resp. zorgkeuzevrijheid), dan is dat het einde van elke venieuwing en het betekent het toestaan van veel macht aan gefuseerde molochen van zorginstellingen en molochen van zorgverzekeraars, dit laatste ook door fusies. Weg kleinschalige zorg op maat, weg goeie burgerinitatieven, weg sociuaal ondernemerschap en weg innovatie. Dat zou zonde zijn, want dat was nu juist de bedoeling van de 'martkordening'. Laat slechte uitwassen niet de goeie overschaduwen.
Mechtild Rietveld (Opvoedpoli).

erwin van meekeren, psychiater

15 april 2013

Ik ben vooral benieuwd naar reacties uit het veld. Ik hoor niet anders dan dat het zo lastig is voor nieuwkomers, zowel instellingen (GGZ, nietverslavingsgericht) als individuen (vrijgevestigden) om een adequaat (of uberhaupt een) contract te krijgen...

Antoinette Vietsch

15 april 2013

Erwin, er is een verschil tussen AWBZ en zorgverzekering.

AWBZ-Instellingen moeten een contract krijgen.Dit geldt niet voor zelfstandige behandelcentra. Zorgverzekeraars moeten hun rekeningen in het kader van de zorgverzekering, betalen. Ook al gaat het om onzinnige 'zorg '. De in de Volkskrant genoemde 14 uur yoga op een dag voor een patiënt, zegt genoeg.

Een zelfstandig behandelcentrum behoeft slechts de toelating van het CIBG, een onderdeel van het ministerie van VWS. Voor die toelating moeten de statuten ingeleverd worden. Echter die statuten mogen na de toelating zonder meer gewijzigd worden door de instelling. Daardoor is zelfs deze controle een wassen neus.

Het meest verbazend is de "onthutsing" van iedereen. Blijkbaar kent men de regels niet, luistert men niet naar zorgverzekeraars en leest men geen mails.
Hopelijk gaat er nu dankzij de Volkskrant en andere publiciteit, wat wijzigen en wordt er niet volstaan met het gebruikelijke: daar wordt aan gewerkt..

Top