ACTUEEL

Kamer eist onderzoek gesjoemel met zorgzwaarte

Zorginstellingen sjoemelen mogelijk op grote schaal met zogeheten herindicaties. De Kamer wil dat staatssecretaris Van Rijn de zaak grondig onderzoekt. Dat heeft het tv-programma KRO Brandpunt zondag gemeld.

Volgens Brandpunt hebben instellingen vorig jaar de zorgzwaarte van 72.000 patiënten opnieuw vastgesteld. In bijna alle gevallen werd de zorgzwaarte verhoogd, hoewel deze aanvragen voor zwaardere zorg volgens Brandpunt lang niet altijd gerechtvaardigd zijn. Tussen 2009 en 2012 is de zware zorg met de helft toegenomen ten koste van lichte zorg, aldus Brandpunt. Hoogleraar zorgeconomie Marcel Canoy van Tilburg University noemt de cijfers van de instellingen in de uitzending van Brandpunt ongeloofwaardig.

Kosten

Als gevolg van de groeiende zorgzwaarte zijn de kosten in de langdurige zorg met 3 miljard euro gestegen, becijfert Brandpunt. Recentelijk berichtte ook de Volkskrant over het verschijnsel van de groeiende zorgzwaarte.

Onderzoek

Een Kamermeerderheid wil dat staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) een diepgaand onderzoek instelt. PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk wil dat staatssecretaris Van Rijn de omvang van de fraude zo snel mogelijk gaat onderzoeken. "De cijfers liegen er niet om. Als er sprake is van grootscheeps sjoemelen of gerommel met indicaties, dan moeten we daar echt wat aan gaan doen."

 

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 mei 2013

Dit lijkt mij bij uitstek het werk van het CIZ, maar dat wilde de staatssecretaris nou juist afschaffen.

Oosterhof

13 mei 2013

Deze ontwikkeling vindt plaats onder toezicht van het CIZ. Het CIZ controleert ook nu al de indicaties door zorginstellingen en dit levert de hogere indicaties op.

Anoniem

13 mei 2013

Tendentieuze en Brandpunt onwaardige berichtgeving. Een paar casussen er uitgelicht en cijfers geinterpreteerd die inderdaad een verschuiving laten zien naar zwaardere zorg. Voor de ouderenzorg is dit ook bewust beleid geweest. De lichtere zorg wordt niet meer of anders geindiceerd. Logisch dus dat er een onevenredige procentuele verschuiving plaatsvindt naar de zwaardere zorg. Jammer dat een Hoogleraar Zorgeconomie deze verdieping niet aanbrengt. Maar ja dan hadden we het item waarschijnlijk niet gezien want dat heeft geen nieuwswaarde. De politiek springt weer als een bok op de (media)haverkist, zinloze kamervragen zullen er weer gesteld worden (ze zijn echt slecht geinformeerd, wie controleert onze volksvertegenwoordigers). Leidt waarschijnlijk tot zinloos onderzoek wat een adviesbureau mag uitvoeren die vervolgens met een voorspelbare uitkomst komt en wat blijkt? Een enkele zorgorganisatie zal zich hier aan schuldig maken maar deze wordt conform bestaande afspraken streng gestraft. High Trust High Penalty wat binnen de bestaande afspraken al mogelijk is. Niets dus wat niet al bekend is.
Kennelijk waren de "deskundigen" gisteren hier niet van op de hoogte. Jammer, de zorg is weer negatief geportretteerd en dat lijkt een doel op zich geworden te zijn van de media.

Ter herinnering, bij de invoering van de ZZP's was er ook ophef over de zgn "frauderende instellingen" die een veel te hoge mix opgaven. Er is toen een grootschalige toets uitgevoerd en wat bleek? Er waren clienten te licht en te zwaar ingeschaald en per saldo was dit tegen elkaar weg te strepen. Toen al was de populatie in de ouderen zorg zieker dan gedacht was. Het budget was echter heilig en moesten de instelliingen zelf de zwaardere zorg maar oplossen (waar was de media toen). Pas tijdens de gedoog regering is dit onder invloed van de PVV voor een deel gerepareerd. Kom eens kijken zou ik zeggen, de sector is transparanter dan gedacht wordt.

Anoniem

13 mei 2013

Even reactie op reactie nr.3
Ik begrijp dat u anoniem een reactie op het artikel geeft. Waarschijnlijk bent u zelf één van de zorgaanbieders die goed voor zichzelf zorgen, lees de omzet graag zien verhogen. Ik zou graag de zorgplannen van uw cliënten willen inzien. Worden de doelen van de client nagestreefd of uw doel om meer omzet te draaien. En ja er zijn clienten die te laag zijn geinficeerd maar dat mag toch niet automatisch betekenen dat u het recht heeft om misbruik te maken door andere clienten onnodig hoger te indiceren. Ik ga niet verder inhoudelijk reageren ik kan u alleen maar vertellen dat ik dit helaas te veel binnen de zorg ziet en meemaak.

Van Barneveld

14 mei 2013

Nr. 3 heeft absoluut gelijk; jammer dat er anoniem wordt geschreven en gereageerd. PvdA'er Van Dijk heeft het over fraude en gerommel. Grote woorden die het goed doen in de media. Iedereen in de zorgsector kan weten welke ontwikkelingen er spelen: niet alleen de geleidelijke verzwaring van de zorg (ZZP's), ook het extramuraliseren van ZZP 1 en 2. We hebben het CIZ als onafhankelijke partij die indicaties afgeeft OF NIET AFGEEFT.

Anoniem

19 mei 2013

Ik raad u sterk aan om eens te gaan controleren bij Beweging 3.0 te Amersfoort.
Er gaan daar van allerlei dingen mis bekeken vanuit het oogpunt van cliënt. Hogere Indicatie zonder CIZ. Extreem hoog medicatie voorschriften van ouderenartsen.
Tijd voor controle. Graag onaangekondigd, anders liegen ze, want daar zijn ze ook heel goed in.

Top