ACTUEEL

'Huurverhoging dupeert veel mensen met beperking'

'Huurverhoging dupeert veel mensen met beperking'

Veel mensen met een beperking komen financieel in de knel door de extra huurverhoging die per 1 juli ingaat. Daarom moet de uitzonderingsregeling voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) voor chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers worden verruimd. Dat schrijven de Nederlandse Woonbond, Platform VG en de CG-Raad in een brief aan de Tweede Kamer.

De drie organisaties vinden dat de afbakening te strikt is. Zij vragen de Kamerleden andere groepen mensen toe te voegen van wie niet gevraagd kan worden dat zij ‘doorstromen’ naar een andere woning. Ook moet meer rekening gehouden worden met mantelzorgers.

De lat ligt te hoog

Met de huidige regeling krijgen veel chronisch zieken en gehandicapten toch te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zij moeten minimaal 10 uur zorg vanuit de AWBZ krijgen om binnen de regeling te vallen. De lat ligt daarmee veel te hoog, stellen de drie organisaties. “Vanwege bezuinigingen krijgen namelijk steeds minder mensen die 10 uur toegekend. Bovendien houdt de regeling onvoldoende rekening met mantelzorgers. Juist huishoudens waar mantelzorg aanwezig is, krijgen een lage indicatie. Hetzelfde geldt voor  huurders van een woning die al bij de bouw geschikt is gemaakt voor ‘mensen met mobiliteitsbeperkingen: door de aanpassingen in hun woning, hoeven zij geen (of minder)  gebruik te maken van AWBZ-zorg”, aldus de Nederlandse Woonbond, Platform VG en de CG-Raad.

Zelfredzaamheid

Zij stellen bovendien dat voor sommige groepen verhuizen naar een geheel nieuwe omgeving geen reële optie is. Zoals blinden en slechtzienden die goed hun weg kunnen vinden in de woning en woonomgeving. “Een verhuizing betekent een stap terug in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hetzelfde geldt vaak voor mensen met een verstandelijke beperking”.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

De huurverhoging van sociale huurwoningen is dit jaar inkomensafhankelijk gemaakt. Huurders met een huishoudinkomen boven de 33.614 euro kunnen een huurverhoging van 4,5 procent krijgen. Boven de 43.000 euro is dat maar liefst 6,5 procent. De minister wil hen stimuleren door te stromen naar de commerciële huursector of een woning te kopen. Voor chronisch zieken en gehandicapten die nu in een geschikte woning wonen is dat echter niet logisch en wenselijk. Daarom wordt voor hen een uitzondering gemaakt. De minister heeft de regeling eind april bekend gemaakt

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wolthuis

15 mei 2013

En hoe staat het nu met de oudere senioren?
Die door hun mindere mobiliteit waren aangewezen op appartementen met een indicatie? Deze vallen vaak ook in de categorie "sociale woningbouw". Wie wil dan nog graag verhuizen naar een duurdere flat als die er al is. Vaak is het slecht om deze ouderen nog te verhuizen uit hun vertrouwde omgeving. Wie komt voor hen op?
Al is het maar voor die paar jaren die ze nog in het vooruitzicht hebben.

Martens

30 mei 2013

Hoe is de stand van zaken en is er al meer bekend met betrekking tot bovengenoemd onderwerp.....'Huurverhoging dupeert veel mensen met een beperking'

Top