ACTUEEL

Fusie Leveste en Refaja gaat door

Er is voldoende draagvlak om door te gaan met de fusie van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. Dat hebben de raden van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) en het Refaja ziekenhuis geconcludeerd.

De bestuurders komen tot hun conclusie nu alle betrokken medische staven, ondernemingsraden en cliëntenraden hun stem hebben laten horen. De laatste formele stappen worden in de zomer genomen. Op 1 januari 2014 gaan de drie ziekenhuizen verder als één ziekenhuisorganisatie op drie locaties.

Spoedeisende hulp 

Op alle drie locaties blijft ziekenhuiszorg 24 uur per dag, zeven dagen in de week aangeboden, inclusief spoedeisende hulp, verloskunde, IC, laboratoriumbepalingen, röntgen en faciliteiten voor operaties en opnames. De ingewikkelde zorg wordt evenwichtig verdeeld over de drie locaties waarbij iedere locatie een eigen profiel ontwikkelt. Hierdoor neemt de kwaliteit toe en wordt expertise gedeeld.

Aaandachtspunten

De stakeholders noemen in hun adviezen wel een aantal aandachtspunten. De belangrijkste punten hebben betrekking op het integratieproces van de drie ziekenhuizen, de positie van de medewerkers en de relatie met de huisartsen, patiënten en de bewoners van de regio. De bestuurders beloven aan deze punten gedurende het vervolgtraject invulling te geven. Huisartsen en zorgverzekeraars worden ook betrokken bij de uitwerking.

Kwaliteitseisen

De plannen voor de fusie komen voort uit oplopende eisen van medische beroepsgroepen, zorgverzekeraars en de overheid. Enerzijds gaat het om kwaliteitseisen waarbij gekeken wordt naar de zorg en de faciliteiten van een ziekenhuis of afdeling. Denk aan aanwezige apparatuur en gespecialiseerde poliklinieken of verpleegkundigen. Anderzijds moet een ziekenhuis voor een aantal ingewikkelde operaties een minimum aantal per jaar uitvoeren. De ziekenhuizen voldoen afzonderlijk niet altijd aan deze benodigde aantallen, maar gezamenlijk wel.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top