ACTUEEL

Deventer wil werklozen inzetten voor thuiszorg

De gemeente Deventer wil werklozen en vrijwilligers vanaf 2015 gaan inzetten bij de persoonlijke verzorging van ouderen en hulpbehoevenden. Volgens wethouder Margriet de Jager kan hen ook gevraagd worden om medische handelingen te verrichten, zoals het vervangen van een katheterzak of het aanzetten van protheses. Dat meldt Nieuwsuur in de uitzending van dinsdagavond.

De gemeente Deventer anticipeert met de plannen op de taken waar zij per 2015 verantwoordelijk voor wordt. De zorg die nu nog onder de AWBZ-wetgeving valt, valt dan via de Wmo onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Gemeenten voeren die wet nu al uit voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer. Persoonlijke verzorging en begeleiding komt daar in 2015 bij. Daarbij zijn de gemeenten vrij hoe ze dit willen regelen.

Kritiek

Inmiddels bestaat er kritiek op de plannen van Deventer. Lijfsgebonden zorg moet professioneel gebeuren, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie op de uitzending van Nieuwsuur. De VNG neemt afstand van de daar geschetste manier waarop gemeenten in 2015 zorgtaken zouden gaan uitvoeren.

De VNG stelt dat lijfgebonden zorg natuurlijk moet worden geboden door mensen die daarvoor opgeleid zijn en de zorg uitvoeren volgens professionele standaarden; niet door de buurman of een werkloze. “Verpleegkundige handelingen bij mensen thuis zullen vanaf 1 januari 2015 overigens niet onder verantwoordelijkheid van gemeenten vallen, maar onder een nieuwe aanspraak "thuisverpleging" in de zorgverzekeringswet”, laat de VNG weten. “In de gemeentelijke Wmo gaan vrijwilligers wel een grotere rol spelen, maar dit betreft dus niet voor alle soorten van zorg en ondersteuning, en zeker niet de lijfsgebonden vormen van zorg.”

De WMO Adviesraad van Deventer maakt zich zorgen om de kwaliteit van de zorg: "We krijgen gewoon geen antwoord van de wethouder op de vraag hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd.” Diverse politieke partijen hebben ook geschokt op de plannen van Deventer. Mona Keijzer (CDA) en Otwin van Dijk (PvdA) zeggen tegen Nieuwsuur dat ze het bizar vinden. SP stelt dat het "levensgevaarlijk is om de persoonlijke verzorging over te laten aan de gemeenten."

8 Reacties

om een reactie achter te laten

TvZ

3 juli 2013

Net als bij echte criminelen dit stadsbestuur het financieel voordeel ontnemen. Korten op de uitkeringen via het gemeentefonds.
De gemeenten azen op het uitbreiden van hun zorgpositie vooral om financiële redenen. Het geld wordt zo min mogelijk besteed aan zorg. Het gaat grotendeels naar meer ambtenaren, meer adviseurs, meer reisjes en meer aanzien (macht) voor de wethouders. Maar het geld zal zeker ook worden gebruikt om de tekorten te vullen die zijn ontstaan door grondspeculatie en megalomane gemeentelijke projecten.
De tweede kamer leden hebben boter op hun hoofd. Die hebben net een motie aangenomen waarmee ze de gemeenten de volledige vrijheid geven om met het zorggeld te doen wat die wil (wat trouwens haaks staat op een eerder door de kamer aangenomen motie).
Maar ja, die kamerleden willen hun achterban van dienst zijn. En die achterban bestaat niet uit de kiezers, maar uit de lokale politici, die hen - via de interne 'partijdemocratie' - op een verkiesbare plaats op de kieslijst hebben gezet.

Anoniem

3 juli 2013

Belachelijk mens, ik wil als ik iets mankeer helemaal niet gewassen worden dor een werkloze winkeljuf of een bouwvakker. Donder maar op en vraag wachtgeld, netb als je collega Marleen, die 'kon haar baan niet combineren met de zorg voor de kinderen', Moeten ook 1000den vrouwen noodgedwongen hoor.

van den Wittenboer

3 juli 2013

Deventer wil werkloze in gaan zetten in de thuiszorg,en dat is dwangarbeid.De overheid moet het CIZ opheffen,en de huisarts moet regelen wie en waar zorg nodig is.

http://www.archive.org/details/EconomischeEuthanasie_449

belder

4 juli 2013

Ik heb het Nieuwsuurprogramma met Mevrouw de Jager gezien.Elke empathie ontbrak haar.Echt schandelijk als je zo met mensen omgaat.Of ze nu hulp nodig hebben of niet!
het gesprek aan de keukentafel ging nergens over.Wat duidelijk was is dat mensen de overheid moeten gaan vergeten! De buurvrouw moet de piemel van de buurman maar gaan wassen!
Waar gaan we in dit land naar toe?Willen wij dat wel,of is dat niet interessant genoeg?Zijn Gemeenten en politiek zo met ons begaan,en leven wij in de waan van morgen.
Terug in de tijd is het motto....niet voorwaarts en het hoofd
omhoog houden,maar bukken in zorgen.
U moest zich schamen...en de politiek ook!
Laat ik nu mijn gehele leven in de zorg hebben gewerkt!
Met liefde.

Lettinga

4 juli 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 04-07-2013 14:08.

Simons

4 juli 2013

Wanneer de redactie reacties als #5, waarin gedreigd wordt met een moord, niet verwijdert heeft Skipr als discussieforum toch wel definitief afgedaan lijkt me.

Vernhout

4 juli 2013

Positief punt: de maatschappelijke discussie start nu over de mogelijke consequenties van het decentraliseren van de lijfgebonden zorg en niet pas op of kort voor 1 januari 2015.

@Lettinga (reactie #5): ik kan me voorstellen dat u verontwaardigd bent maar u gaat echt veel en veel te ver!

J.P. van den Wittenboer

4 juli 2013

De overheid gaat de thuiszorg geheel nieuw regelen met vrijwilligers.Maar wat zou u denken wanneer de KLM Haar piloten zou ontslaan en deze vervangen door grasmaaier machinisten uit de sociale werkplaats.Dat is goedkoop en bovendien is er een automatische piloot.(anders kunnen ze toch vragen aan de stewardessen hoe het moet).Er zou niemand meer met de KLM vliegen.Echter bij de gezondheidszorg is het anders.De zieken en bejaarden zitten in een dwangbuis door de overheid.Weg met het duur en bureaucratisch instelling CIZ,en laat de huisarts de zorg regelen in belang van de patiënt.Het CIZ is niets anders dan een belangenorganisatie van de farmaceutische industrie en de verzekeraars,en niet voor het nederlandse volk.

Top