ACTUEEL

Restitutiepolis blijft onderdeel van basispakket

Het blijft voor iedereen mogelijk naar een arts van eigen keuze te gaan en een deel van de onkosten vergoed te krijgen als deze zorgverlener niet gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. De restitutiepolis blijft namelijk onderdeel uitmaken van het basispakket. Dit is een van de uitkomsten van het akkoord dat minister Schippers van VWS dinsdag sloot met ziekenhuizen, medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra, ggz en huisartsen.

Eerder was in het regeerakkoord afgesproken dat de restitutiepolis uit het basispakket zou verdwijnen en naar de aanvullende verzekering zou gaan. Hierop was veel kritiek omdat de keuzevrijheid hiermee in het geding zou komen. De maatregel was bedoeld om kosten te besparen. De zorgsector zet nu in op andere maatregelen om de uitgavengroei te verlagen.

Scherpere eisen

Wat betreft het basispakket blijven de aanspraken in het verzekerde pakket, echter de toegang ertoe wordt aangescherpt: zorg wordt ‘zinnig en zuinig’. De concrete aanpak hiervan wordt de komende maanden uitgewerkt. Mensen die het echt nodig hebben, houden toegang tot de aanspraken. Verder worden ook fraude en verspilling aangepakt.

Zorgdeal

Minister Schippers bespaart vanaf 2015 structureel 1 miljard euro per jaar. In de onderhandelingen is afgesproken is dat de zorguitgaven in 2014 nog 1,5 procent mogen stijgen, vanaf 2015 wordt dat 1 procent. In het regeerakkoord was 2 procent groei afgesproken. Alleen de huisartsen mogen meer groeien als zij patiënten behandelen die anders bij de duurdere specialist zouden zijn beland.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Drs. Terlouw

18 juli 2013

De zelfstandig behandelcentra hebben de minster weer flink zand in de ogen weten te strooien. Het kan toch niet zo zijn dat de matennaaiers onder de specialisten dezelfde behandeling krijgen als de in loondienst werkende specialisten in de reguliere ziekenhuizen?

Zelfstandige behandelcentra lopen geen enkel risico dan een klein financieel terwijl de reguliere ziekenhuizen afhanklelijk zijn gemaakt van de zorgverzekeraars met uiteindelijke doel alle ziekenhuizen failliet te krijgen en de zelfstandige centra het gaan winnen want dat is het VVD electoraat.

Schandelijk hoe het solidariteitsporincipe overboord gaat voor vooral ouderen en invaliden die zijn aangewezen op de reguliere zorg. Nog nooit is er een kabinet geweest dat zo de belangen van de vrije gevestigde specialisten heeft gediend terwijl die al decennia lang een uiterst riant inkomen hebben genoten.
Hier ligt duidelijk een taak voor de EU en strenge regelgeving die in heel de EU gaat gelden.

Specialisten hebben de maatschappij ontwricht met hun zakelijke insteek die giga werkloosheid tot gevolg heeft en natuurlijk krijgen ze nog wat veren in de r**t gestoken door deze minster met haar belangen bij Marlboro en haar kontakten met Nyenrode en de ING bank.

Nederland gaat een zwarte nacht tegemoet van de nieuwe bruinhemden.

Mulder

19 juli 2013

Zorgakkoord laat de kwetsbare patiënt in de kou staan.

Helaas gaat het Skipr artikel, wederom, voorbij aan de gevolgen van "slechts" het doorvoeren van de artikel 13 wijziging. Of dat het VOORLOPIG niet doorgaan van de restitutie verplaatsing de effecten van artikel 13 wijziging te niet doet.
Het “zorgakkoord”, dat nog door veldpartijen bevestigd moet worden, is opzettelijk onduidelijk over de veranderingen van artikel 13 en de restitutieverzekering. De uitwerking is echter heel eenvoudig. Na de aangekondigde artikel 13 wijziging kan de zorgverzekeraar volledig de hoogte van de vergoeding voor natura verzekerden bepalen bij bezoek aan een niet gecontracteerde arts/zorgverlener. De hoogte kan dus ook nul euro zijn. Hierdoor kunnen de naturaverzekeraars “efficiënter” inkopen door slechts enkele artsen te contracteren. Dit zal leiden tot verder verschil in premie met de restitutieverzekeringen en het verlies van weer een stuk solidariteit in de zorg. Immers :ongelijke toegang tot zorg en gedwongen winkelnering voor de kwetsbaren. Natuurlijk kunnen deze de vrijheid kopen maar iedereen weet hoe het uiteindelijk werkt als je geen geld hebt. De duurdere restitutiepolis geeft dus nog wel recht op vrije artsenkeuze bij het hebben van een grotere beurs tenminste zolang de restitutieverzekering nog onder de ZVW(zorgverzekeringswet) valt. De beoogde , tweede beleid stap, het weghalen van de restitutieverzekering onder de ZVW, zal vervolgens leiden tot nog verdere ongelijkheid. Hiermee vervalt voor het basispakket immers ook nog de acceptatieplicht en premiegelijkheid. Patiënten kunnen dan een restitutieverzekering(vrije arts/zorgverlener keuze) alleen nog afsluiten op de welwillendheid en premievoorwaarden die de verzekeraar stelt. Zie hier de armoedefuik en tweedeling gecomplementeerd. Let wel:deze laatste stap is op dit moment slechts uitgesteld. Gevolg: Juist de kwetsbare patiënten (zieken/lage inkomens) zullen met de wijzigingen enorm benadeeld worden. Het is echt niet moeilijk te begrijpen dat dit historische verlies aan solidariteit in de zorg in dit geciviliseerde land aan het plaatsvinden is. Zie NRC-Handelsblad artikel https://twitter.com/LHVHanMulder/status/335720323913748480/photo/1

De Leede

19 juli 2013

Helaas zit Terlouw vast in de oude veel te dure FB en ziekenhuis systemen niet gericht op efficiency tegen de laagste kosten. De zorg kan door marktwerking en een normale bedrijfseconomische bedrijfsvoering aanzienlijk goedkoper tegen een hogere kwaliteit. Het huidige verouderde systeem is tesamen met een overdreven bemoeizucht van de overheid de oorzaak van het uit de hand lopen van de kosten. Blijf je in dat gedachtengoed hangen dan zal het slecht verlopen met de zorg. Dat heeft niets met soldariteit te maken maar inzicht in marktwerking en bedrijfseconomie. Daarnaast is de cao het afvalputje van de arbeidsmarkt en veel te kostbaar tegen 65% van de zorgkosten. Wat zou een bedrijf doen in een dergelijke situatie.................? Juist, kostenreductie door reorganisatie, evalueren van de kosten ed. Nee, niet in de zorg. Daar zit men veilig onder het mom van de kwaliteit. Als het gaat om een verbeterende aanpak is er geen conservatiever bolwerk als de zorg vol met veroudrrdr managers een te weinig bij het bedrijfsproces betrokken dokters. Struisvogels. Niet vandaag dan wel morgen lopen de kosten zo op dat er de botte bijl in wordt gezet. Lijkt mij niet verstandigom zo een en ander op beloop te laten.

Nog even over de restitutiepolis. Ook een mythe. Al jaren betalen de verzekeraars niet merr dan een percentage van de door hen ingeschatte marktwaarde. Blijkt in de praktijk op zelfde vergoeingsniveau of lager te liggen in vergelijk met gecontracteerde zorg. Wie heeft deze krkodil bedacht twee jaargeleden?.......

Top