ACTUEEL

Aantal meldingen medische letselschade groeit

Aantal meldingen medische letselschade groeit

Het aantal meldingen van medische fouten bij de Letselschade Raad is vorig jaar “opvallend sterk” gestegen. Dit constateert de Letselschade Raad in haar jaarverslag.

Bij het Bemiddelingsloket van de raad, dat informatie en hulp biedt als letselschadezaken in een impasse raken, kwamen in 2012 ruim vierhonderd nieuwe meldingen binnen. Hiervan had 31 procent betrekking op medische fouten. Alleen over verkeersongevallen (38 procent) kwamen er vorig jaar meer meldingen binnen. “Het aantal meldingen van medische fouten steeg opvallend sterk, zowel in absolute aantallen als procentueel”, zo merkt de Letselschade raad op. “In 2011 had één op de vijf meldingen te maken met een medische incident; inmiddels is dat bijna één op de drie.” In 2010 ging nog maar 11 procent van de meldingen over medische fouten tegen 55 procent over verkeersongevallen.

Te veel mis

De groei van het aantal meldingen leidt de Letselschade Raad tot de conclusie dat er “bij het omgaan met medische incidenten en de afwikkeling van schadeclaims nog steeds te veel mis gaat, dat kan en moet beter”. De Letselschade Raad ziet niettemin ook positieve signalen. Zo noemt de raad het feit dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) zich vorig jaar achter de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) hebben geschaard “een grote stap vooruit”.  Samen met voorlichting en training betekent de verdere invoering van GOMA volgens de Letselschade Raad “een cultuurverandering in de ziekenhuiswereld”.

Snellere afhandeling

Naar aanleiding van de meldingen bij het Bemiddelingsloket heeft de letselschade Raad ook contact gehand met de medische aansprakelijkheidsverzekeraars CentraMed en MediRisk.  “Beide verzekeraars hebben aangegeven zich te committeren aan naleving van de GOMA wat zal leiden tot een beter contact met benadeelden en een snellere afhandeling van hun claims”, stelt de Letselschade Raad.

Naleven

Om de afhandeling in de praktijk te bespoedigen heeft de Letselschade Raad een Medische Paragraaf toegevoegd aan de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Ook kunnen partijen die ingeschreven staan in het Register GBL een jaarlijkse assessment doen. “Een volgende fase breekt nu aan”, zegt directeur Deborah Lauria van de Letselschade Raad. “We willen bereiken dat alle professionals in de letselschadepraktijk en in de zorg de gedragscode en de gemaakte afspraken naleven. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze de achterliggende gedachtegang beleven als correct, rechtvaardig en nastrevenswaardig.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Noordsij

21 augustus 2013

Wij hebben dezelfde ervaring. Het is goed dat de drempel lager is geworden en men gemakkelijker advies kan vragen. Hoewel het niet zo is dat elke situatie waar er medisch iets mis is gegaan direct een medische fout betreft, is de winst dat men duidelijkheid krijgt. Men hoeft niet meer de rest van het leven met onbeantwoorde vragen te blijven rondlopen.

Top