ACTUEEL

NPCF: transitie langdurige zorg rammelt

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben nog steeds grote zorgen over de hervorming van de langdurige zorg. Ze betwijfelen met name of gemeenten op tijd klaar zijn voor hun nieuwe taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Op woensdag 21 augustus voerden zij hierover overleg met staatssecretaris Van Rijn. De twijfel van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties wordt gevoed door de plannen van het kabinet om bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten fors te bezuinigen. Ook is er nog veel onduidelijkheid waar mensen aanspraak op kunnen maken. De angst is dat mensen tussen wal en schip vallen.

Onderbelicht

De CG-raad, Platform VG, NPCF, LPGGz, Per Saldo, MEE en LOC vinden dat ze pas laat door VWS betrokken bij de consultatie over de nieuwe Wmo, die per 1 januari 2015 ingaat. Met gevolg dat in het eerste voorstel de positie van burgers met een ondersteuningsvraag onderbelicht bleef. Na overleg met de PG-organisaties is het voorstel op een aantal punten wel verbeterd, maar er blijven grote punten van zorg.

Samenhang

Zo is nog steeds niet duidelijk hoe de samenhang tussen bijvoorbeeld WMO en AWBZ en/of zorgverzekeringswet  is. Bovendien zal door alle bezuinigingen de groep die nog aanspraak kan maken op ondersteuning aanzienlijk kleiner worden. In de nieuwe Wmo wordt ook een groter beroep gedaan op de eigen inzet en eigen betalingen. De inkomenspositie van mensen met een beperking verslechtert de komende jaren verder door het afschaffen van financiële compensatieregelingen, zoals de Wtcg en belastingaftrek voor zorgkosten.

Zorgvuldigheid

Een ander punt van zorg is dat van gemeenten in korte tijd teveel gevraagd wordt. Ze moeten niet alleen voor een hele grote groep ouderen en mensen met een beperking ondersteuning gaan regelen. Ze worden  per 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de Jeugd- en Participatiewet. De PG-organisaties vrezen dat gemeenten dit allemaal niet binnen de gevraagde termijn voor elkaar krijgen met alle gevolgen van dien voor kwetsbare burgers.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans Van Mourik

23 augustus 2013

Het poldermodel van patiëntenorganisaties werkt niet, heeft niet gewerkt en zal ook nooit werken. Maak één landelijke patiëntenorganisatie, zoals we ook één NOC-NSF kennen met de diverse sportbonden. Nu vallen er gaten in het beleid, zien we een waslijst aan organisaties CG-raad, Platform VG, NPCF, LPGGz, Per Saldo, MEE en LOC die allemaal iets, maar in totaliteit niets voor mij als patiënt kunnen betekenen.
Hans van Mourik, fysiotherapeut

Frank Conijn

24 augustus 2013

@ Hans van Mourik:
Er is al één overkoepelende patiëntenorganisatie, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). En zelfs al zou die niet helemaal goed functioneren, denk ik dat een veel groter probleem is dat de overheveling van de regie van bepaalde vormen van zorg naar de gemeenten fundamenteel een slecht plan is.

Die vormen van zorg, inclusief de huidige WMO, zouden juist (weer) ondergebracht moeten worden/blijven bij de 32 regionale zorgkantoren. Zie voor de argumenten http://www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering.

Hans Van Mourik

25 augustus 2013

@ Frank Conijn: / beste Frank
"Er is al één overkoepelende patiëntenorganisatie, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)"
Ja, maar die doet in de samenwerking te weinig.
Ik "zwerf" ruim 32 jaar in deze wereld. Het gehele van Dommelenhuis a/d Churchilllaan 11 zit vol, maar er is geen motivatie tot samenwerking.
Ben het eens met jouw bezwaar tegen overheveling, maar dit loopt ook al ruim 6 jaar terug, dat ik de stukken in de adviesgroepzorg van de CG-raad ontving. Je hebt geen slagkracht om door te zetten. Wegens bezuinigingen is de groep min of meer verdwenen.
Daarnaast als ik met de vragen bij de NPCF kom weten ze daar geen raad mee. Moet je ook niet lopen te huilen dat je niet of te laat bij VWS bent uitgenodigd met al die clubs in je kielzog.

Top