Finance

Meer instellingen krijgen jaarcijfers niet op tijd af

Meer instellingen krijgen jaarcijfers niet op tijd af

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft aan enkele tientallen zorginstellingen een last onder dwangsom opgelegd omdat zij hun jaarverslag nog niet hadden gepubliceerd. Dit is een veelvoud van het aantal in 2012.

Afgaand op de cijfers van de IGZ is het aantal instellingen dat niet op tijd de jaarcijfers publiceert flink gegroeid. In 2012 legde de IGZ nog aan veertien instellingen een last onder dwangsom op. Zorginstellingen die vallen onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn verplicht om hun jaarverslag voor 1 juni bij uitvoeringsorganisatie CIBG in te dienen. Die publiceert de jaarverslagen online.

Vijfhonderd

Het grote aantal instellingen dat in gebreke is gebleven is opvallend. Om de administratieve lastendruk te verlichten besloot minister Schippers van Volksgezondheid eerder dit jaar dat zorgorganisaties een dunner jaarverslag mogen maken. Desondanks heeft de IGZ heeft sinds 1 augustus ruim vijfhonderd instellingen een waarschuwing gestuurd. Zij hadden tot op die datum niet aan hun verplichting voldaan. De instellingen kregen vier weken de tijd om de IGZ te informeren waarom ze te laat waren óf het jaardocument alsnog aan te leveren. Enkele tientallen instellingen deden beide niet en kregen een last onder dwangsom opgelegd.

Vervolg

De instellingen die het betreft hebben opnieuw vier weken de tijd om het jaardocument aan te leveren. Overschrijden ze die termijn, dan gaat de IGZ de boetes daadwerkelijk uitoefenen. De dwangsom bedraagt dan duizend euro per week met een maximum van tienduizend euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top