ACTUEEL

Medisch Spectrum Twente onder verscherpt toezicht

Medisch Spectrum Twente onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede onder verscherpt toezicht geplaatst. Het ziekenhuis heeft volgens de inspectie onvoldoende maatregelen getroffen om het veiligheidsbeleid te borgen en evalueren.

De directe aanleiding voor de onder verscherpt toezichtstelling is tweeledig. Eind oktober werd publiekelijk bekend dat het MST er niet in was geslaagd opnieuw geaccrediteerd te worden door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg (NIAZ). Een woordvoerster noemde het niet verkrijgen van de accreditatie “een teleurstelling”, maar ook een zaak van “enkele kleine punten, waar hard aan gewerkt wordt”. Uit correspondentie van de IGZ blijkt nu dat het niet behalen van de accreditatiestatus rechtstreeks terug te voeren is op het niet op orde hebben van het veiligheidsmanagement systeem (VMS).

Uit dezelfde brief komt naar voren dat de inspectie het ziekenhuis hier naar aanleiding van een controlebezoek in mei al op wees. Het niet behalen van de NIAZ-accreditatie is voor de inspectie reden om het MST nu onder verscherpt toezicht te plaatsen. De maatregel is in principe een half jaar van kracht. De inspectie zal in het MST extra kritisch kijken naar veiligheidsmaatregelen rond medicatieveiligheid, infectiepreventie en de omgang met vitaal bedreigde patiënten.

Niet ingebed 

De verscherpte aandacht van de inspectie voor het veiligheidsmanagement in ziekenhuizen is geen verrassing. In november vorig jaar kondigde de inspectie al aan de pijlen te richten op het daadwerkelijk functioneren van het veiligheidsmanagement. Aanleiding destijds was een rapportage waarin de IGZ constateerde dat het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) niet in alle ziekenhuizen goed was ingebed. Ook de reikwijdte van het VMS liet volgens de inspectie te wensen over. De inspectie kondigde daarom aan bij uitblijven van verbetering te zullen optreden. Het MST is nu het eerste ziekenhuis dat van de inspectie de bel krijgt aangebonden.

Veilig

In een verklaring op de website van het ziekenhuis laat de raad van bestuur weten dat het erop vertrouwt "dat het toezicht in aanvulling op de extra genomen maatregelen effect sorteert en dat het ziekenhuis binnenkort aan alle voorwaarden voor VMS-accreditatie voldoet". Daarnaast benadrukt het ziekenhuis dat "de zorg in MST was en is veilig, wat ook nadrukkelijk door de zorgverzekeraars wordt onderschreven".

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 november 2013

Wat een slechte communicatie. Eerst van de woordvoerder van het MST. Of is het de uiting van achterliggende mentaliteit en laksheid. 'kleine puntjes' die beter moeten. Bah, wat een bagataliseren!
Ook de reactie van de RvB is merkwaardig en ambtelijk/politiek. de RvB had duidelijk moeten zeggen dat zij (als verantwoordelijke) het buiten gewoon vervelend vinden en er alles aan zullen doen om op de kortste termijn de kwestie in orde te hebben! In plaats daarvan 'dat het erop vertrouwt dat het toezicht in aanvulling op extra genomen maatregelen effect sorteert'. Wederom Bah, wat een afstandelijk taalgebruik. Daar wordt de burger niet vrolijk van van dit soort teksten. schept geen vertrouwen.

Top