ACTUEEL

Meldactie reorganisaties in de zorg

Platform VG, KansPlus, het LSR en de CG-Raad zijn een meldactie reorganisaties in de zorg gestart. Zij maken zich grote zorgen over de veranderingen in het zorgstelsel en de gevolgen voor locaties en bewoners. Dat zegt Dorien Kloosterman tegen Skipr.

AWBZ-instellingen zijn druk aan het reorganiseren vooruitlopend op veranderingen in het zorgstelsel.  Locaties sluiten of worden samengevoegd. Dat betekent dat er voor de bewoners veel kan gaan veranderen, zegt Kloosterman. "Bijvoorbeeld verplicht verhuizen of geen externe dagbesteding meer". Platform VG, KansPlus, het LSR en de CG-Raad vinden “dat de wensen van de bewoners (en hun familie) bij deze reorganisaties heel zwaar moeten wegen”. Zij vrezen dat dit er in de praktijk vaak bij in schiet. Daarom vragen zij clienten en hun vertegenwoordigers te melden wanneer er sprake is van reorganisatieplannen. Verder hebben zij een factsheet uitgebracht ‘Reorganisatie en zorgovereenkomst’ Binnenkort verschijnt een handreiking voor cliëntenraden over hun rol bij reorganisaties.

Platform VG, KansPlus, het LSR en de CG-Raad willen in januari 2014 met de resultaten van de meldactie naar buiten treden "als ook de wet langdurige zorg en de nieuwe WMO naar de Kamer gaan", zegt Kloosterman.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mol

12 december 2013

Mooi initiatief, maar een beetje aan de late kant opgestart en in januari 2014 al met de resultaten komen?
Voordat dit bij iedereen is geland is al het al over jammer.

Top