ACTUEEL

Krimp zorgvolume drukt inkomen specialisten

Krimp zorgvolume drukt inkomen specialisten

Vrijgevestigd medisch specialisten declareerden in 2012 minder honorarium dan zij op grond van het beschikbare budget mochten. Dat blijkt uit een document van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vrijgevestigd medisch specialisten hadden in 2012 ruim twee miljard euro aan honorariumgelden te verdelen. Het gehele budget werd door de NZa over de ziekenhuizen verdeeld. Deze week publiceerde het ministerie van VWS de Marktscan medisch specialistische zorg. Het document beslaat de periode 2009 tot en met 2013. In 2012 declareerden de specialisten slechts 97,8 procent van het beschikbare honorariumbudget. In totaal 45 miljoen euro blijft onbenut.

Minder groei

De Orde van Medisch Specialisten herkent het beeld, maar weet niet waarom specialisten minder dan het beschikbare budget hebben gedeclareerd. De NZa wijst als een verklaring naar de 'contractafspraken' die verzekeraars en ziekenhuizen maakten. “Het verschil is ontstaan doordat verzekeraars voor minder dan het beschikbare honorariumplafond hebben ingekocht.” Anders gezegd: de afremmende productiegroei van ziekenhuizen, leidt ook tot een lager honorarium voor specialisten. Of 2013 eenzelfde resultaat laat zien, weten OMS en NZa niet.

Omzet ziekenhuizen

Uit de marktscan blijkt verder dat de ziekenhuizen vorig jaar 3 procent minder omzet draaiden dan in 2011. Dat geldt althans als gecorrigeerd wordt voor de overheveling van een achttal geneesmiddelen van het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem naar het ziekenhuiskader. Als gevolg van die maatregel declareren de ziekenhuizen die middelen bij de zorgverzekeraar. Wordt voor die verandering niet gecorrigeerd, dan blijkt dat de omzetontwikkeling gelijk was aan die in 2011: een omzetstijging van 3,4 procent. Eerder dit jaar concludeerde Gupta Strategists ook al dat de omzet in 2012 was afgevlakt

Dalende productie

De dalende omzetsgroei wordt voornamelijk veroorzaakt door een krimpende productie, zo stelt de NZa. Het aantal eerste polikliniekbezoeken voor zowel A- als B-segment daalde tussen 2011 en 2012 met 1,9 procent. Het aantal klinische opnamen daalde in 2012 met 3 procent, terwijl het aantal dagbehandelingen steeg met 2,6 procent. Ondanks de productiedaling, stijgen de wachttijden niet. De NZa concludeert daarom dat de vraag naar ziekenhuiszorg afneemt. (Daan Marselis)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

26 december 201314 financieel experts en topinvesteerders:

2014 wordt ongekend financieel en economisch rampjaar


Een aantal van de bekendste experts en insiders waarschuwen dat 2014 een financieel en economisch rampjaar dreigt te worden, waarbij de crisis in 2008 slechts een 'hobbeltje' in de weg zal zijn. Ze weten waar ze over praten, want enkelen van hen voorspelden al jaren van tevoren het instorten van de Amerikaanse subprime markt en daarmee het begin van de nog altijd voortdurende wereldwijde crisis. Lees wat inmiddels wereldwijd bekende namen zoals Harry Dent, Marc Faber, Gerald Celente, Mike Maloney en Jim Rogers over 2014 en daarna te zeggen hebben.

* Harry Dent, auteur van 'The Great Depression Ahead': 'Onze beste lange- en middellangetermijn cyclussen wijzen op weer een vertraging en een aandelencrash tussen begin 2014 en begin 2015, mogelijk durend tot ver in 2015 of zelfs 2016. De ergste economische trends als gevolg van demografische ontwikkelingen treden tussen 2014 en 2019 op. De Amerikaanse economie zal waarschijnlijk begin 2015 een kleine of grote instorting meemaken, en nog een tussen eind 2017 en eind 2019, of begin 2020 op zijn laatst.'

* Marc Faber, redacteur van het 'Gloom, Boom & Doom Report': 'Het moet gezegd worden dat we in een enorme financiële zeepbel van obligaties, aandelen en (andere) goederen zitten, waarvan de prijzen dramatisch zijn gestegen.'

* Gerald Celente, voorman van het Trends Research Institute: 'Alles stort in, in Amerika en internationaal. Dat is wat wij voorspellen. Wij zeggen dat in het tweede kwartaal van 2014 de boel zal instorten... of er gebeurt iets dat onze aandacht ervan zal afleiden.'

* Mike Maloney, van 'Hidden Secrets of Money', bestselling financieel auteur: 'Ik denk dat de crash van 2008 slechts een hobbeltje was op weg naar de échte klap... De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn. De rest van dit decennium beleven we de grootste financiële rampspoed uit de geschiedenis.'

* Jim Rogers, topinvesteerder, auteur en universitair docent: 'We zagen wat er gebeurde in 2008-2009. Dat was erger dan de vorige economische terugslag, omdat de schulden zoveel hoger waren. Wel, inmiddels zijn de schulden onvoorstelbaar veel hoger, waardoor het volgende economische probleem, wanneer dat ook gebeurt en wat dat ook veroorzaakt, nog erger wordt. En dat komt door die ontzettend hoge schulden, en ook door de ongelooflijke hoeveelheid geld die er over de hele wereld wordt bijgedrukt. Wees dus bezorgd en wees voorbereid. De instorting kan wellicht pas in 2016 of zo plaatsvinden, geen idee. Maar hij komt, en als dat gebeurt, wees dan voorzichtig.'

* Lindsey Williams: 'Er komt een wereldwijde valutaherwaardering.'

* Russel Napier, van 1997-1999 topmanager nr.1 voor Azië, consultant CLSA Asia-Pacific Markets: 'We staan aan de vooravond van een deflationaire schok die vermoedelijk de waarde van aandelen van zeer hoge tot zeer lage niveaus zal reduceren.'

* Howard Marks, medeoprichter van Oaktree Capital Management dat $ 77 miljard beheert: 'Er worden absoluut steeds meer risico's genomen; hoge winsten op risicovolle zaken hebben meer van hetzelfde aangemoedigd, en de markten raken steeds meer oververhit. De bodemlijn varieert van sector tot sector, maar ik twijfel er niet aan dat de markten sinds de bodem van de crisis eind 2008 / begin 2009 niet zó riskant zijn geweest. En dat wordt steeds erger.'

* Jeff Berwick, financieel redacteur: 'Als ze de rente laten stijgen, zal dat de Amerikaanse regering feitelijk bankroet en blut maken, en vervolgens doen instorten... Ze bereiden zich voor op een enorme instorting van de samenleving. Dat is duidelijk, en het zal gebeuren. Het zal zeer angstwekkend en zeer gevaarlijk worden.'

* Michael Pento, oprichter van Pento Portfolio Strategies: 'Teleurstellend genoeg is het veel waarschijnlijker dat de (Amerikaanse) regering ons uit de Grote Recessie heeft geleid, om ons in de nog Grotere Depressie te storten, die begint nadat de rente zich zal normaliseren.'

* Laurence Kotlikoff, Boston University professor economie: 'Uiteindelijk zal iemand dit inzien en beginnen zijn obligaties te dumpen. Dan gaat de rente omhoog, slaat de inflatie op hol en gaat alles los.'

* Hugo Salinas Price, Mexicaans miljardair: 'Ik denk dat er een hele serie faillissementen aankomt. De stijgende rente zal een fataal teken zijn die een derivatencrisis zal ontsteken. Dan zal dit systeem (en het financiële systeem) instorten... Er zijn voor meer dan 1 biljard aan derivaten, en de meesten zijn verbonden aan de rentetarieven. Een stijgende rente in de VS kan alles in gang zetten. Uiteindelijk zullen we in de hele wereld een enorm aantal faillissementen gaan zien.'

* Robert Shiller, medewinnaar Nobelprijs voor de Economie 2013: 'Ik sla nog geen alarm, maar in veel landen zijn de aandelenprijzen hoog, en in veel vastgoedmarkten zijn de prijzen scherp gestegen... dat zou slecht kunnen aflopen.'

* David Stockman, oud directeur Management & Budgetbureau onder president Reagan: 'Er zijn overal gigantische zeepbellen, van Japan tot China, Europa en het Verenigd Koninkrijk. Het gevolg is dat de wereldwijde financiële markten extreem gevaarlijk en instabiel zijn, en in de toekomst ernstige problemen en ontwrichtingen zullen ervaren.'

'Ergste moet nog komen'

De echte, van propaganda gezuiverde cijfers zijn dan ook weinig hoopgevend. Vorige week kwamen er in de VS in één week 68.000 WW-aanvragen bij, de grootste stijging in ruim een jaar tijd. In totaal vroegen 368.000 mensen meer dan een jaar geleden WW aan.

Het goederenvervoer per spoor is het afgelopen jaar met 16,3% gedaald, een belangrijke indicator dat de Amerikaanse economie verder inzakt. 21 van de 25 grote Amerikaanse steden zagen in dezelfde periode een gemiddelde stijging van 7% van het aantal daklozen en het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft.

En zoals u ongetwijfeld zult weten: als Amerika verkouden wordt, krijgen we in Europa de griep. De krampachtig positief gemaakte berichten in de media zullen niet veel langer kunnen verhullen, dat de crisis nog maar net begonnen is, en het ergste nog moet komen.(1) Zero Hedge / Economic Collapse Blog

van Gool

30 december 2013

Als ik dit bericht lees vraag ik mij toch af of de zorgmarkt inderdaad niet gewoon een markt is. Ik was/ben er toch altijd wel voorzichtig in geweest om dit te zeggen. Maar misschien ligt de waarheid in het midden. Op zich is zorg geen markt. Voor zover het echt om echte zorg gaat, maar daarnaast is het gewoon een markt. Maar ja, hoe houden we deze twee uit elkaar?

En ja, over de inkomsten van de specialisten. Ik denk dat er heel wat Nederlanders zijn die zich meer zorgen maken over hun inkomen. Wat dat betreft: is een markt gericht op redelijke verdeling van vraag en aanbod of toch is de markt bedoeld als een spel, met kans op winst en verlies. Waarbij er dus ook winnaars en verliezers zijn. Ik ben eerlijk gezegd voorstander van marktwerking en liberalisme, maar geloof nog wel in de droom dat deze middelen de markt beteugelen. Maar ik ben nu wel pessimistischer geworden.

Maar de vraag is: hoe staan wij hier allemaal in als individu. Een voor allen en allen voor een. Of toch gewoon God voor allen en ieder voor zich. Ik ben bang dat de angst in deze economisch barre tijden toch voor dit laatste zorgt. En dan neemt het volume af. Dus net als bij de bankencrisis geldt: vertrouwen wordt geschaad als de balans in ruilmiddelen weg is. Er is pas een markt als de goederen ook betaald kunnen worden. Het gaat echt om verdeling.

Anoniem

2 januari 2014

Ocharme medici. Gaan ze wat minder verdienen. Is dat ook eigenlijk niet logisch, immers dat is toch het huidige (juiste) beleid? Dat we daar een artikel over moeten wijden om dit te constateren. Laten we de discussie anders insteken: Medici verdienen nog altijd veel te veel, en zijn mede schuldig aan de hoge zorgpremies. Wanneer wordt eindelijk het -veelgeroepen- beleid doorgevoerd om medici in loondienst te nemen? Dan is het uit met de productieprikkel om meer inkomen te genereren. En dat zou de rem op de productie nog wel eens vele malen groter zijn dan nu het geval is. Zo maken we Nederland financieel gezond(er). Wanneer maken we eindelijk eens werk van zo'n 'voor de hand liggende' oplossingsrichting?

Top