ACTUEEL

Dimence Groep herbergt keten zorgstichtingen

Vanaf 1 januari 2014 gaat de Dimence Groep in Oost-Nederland formeel van start. De zorg en hulpverlening van Dimence Groep zijn ondergebracht in een aantal stichtingen met ieder een eigen doelgroep.

De Dimence Groep bestaat per 1 januari 2014 uit vijf stichtingen. Stichting Dimence biedt geestelijke gezondheidszorg, voor jeugd en volwassenen. Stichting Mindfit biedt zorg gericht op het helpen voorkomen en behandelen van lichtere psychische klachten. Stichting ’t Centrum biedt geestelijke gezondheidszorg in Twello. Stichting De Kern biedt maatschappelijk werk en dienstverlening. Stichting WijZ biedt welzijnswerk. De forensische psychiatrie van de Dimence Groep wordt in maart 2014 bij Stichting Transfore ondergebracht.

Bestuurlijk akkoord ggz

De Dimence Groep is opgericht om goed te kunnen anticiperen op de kostenbeheersmaatregelen die de overheid zorginstanties heeft opgelegd. Dimence Groep noemt met name de maatregelen een aantal maatregelen uit het bestuurlijk akkoord voor de ggz: een sterke beperking van de financiële groeiruimte, afbouw van één derde van alle bedden in de ggz tot het jaar 2020 en de invoering van de basis ggz. “Het kabinetsbeleid is er op gericht dat de zorg en ondersteuning dichtbij mensen georganiseerd wordt”, meldt de Dimence Groep in een persverklaring. “Door de groep op deze manier in te richten kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten, verwijzers en financiers. “

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top