ACTUEEL

West-Brabantse ziekenhuizen herijken top

Als uitvloeisel van de bestuurlijke fusie, die op 1 januari van kracht is geworden, hebben het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis de bestuurlijke top heringericht. Beide ziekenhuizen worden bestuurd door een raad van bestuur en raad van toezicht die uit dezelfde personen bestaan.

De raad van bestuur van beide ziekenhuizen is uitgebreid van twee naar vier personen. In het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal zijn Lievensberg-bestuuurders  Ineke Smalbraak en Hans Ensing toegetreden tot de raad van bestuur. Omgekeerd zijn Frnaciscus-bestuurders Janneke van Vliet en Jan van den Brand toegetreden tot het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. De rol vann bestuursvoorzitter komt voor rekening van Ensing.

Ook de betrokken raden van toezicht zijn versmolten. Marie-Hélène Schutjens, voorheen voorzitter raad van toezicht Franciscus Ziekenhuis, is vanaf 1 januari voorzitter in de beide raden van toezicht. Leon van den Nieuwenhuijzen, voorheen voorzitter raad van toezicht Lievensberg ziekenhuis, is de vice-voorzitter.

Samen verder

De volgende stap is in het fusieproces is voorzien voor  1 januari 2015. Beide ziekenhuizen gaan dan op in één nieuwe ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties: Bergen op Zoom en Roosendaal en drie poliklinieken: Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen. In 2014 worden onder het motto ‘Samen verder voor zorg dichtbij‘ de voorbereidingen getroffen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 januari 2014

Grappig, deze ziekenhuizen lijken te zijn vergeten dat de patiëntenfederatie NPCF in beroep is gegaan tegen het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om hun fusie goed te keuren; zie http://www.skipr.nl/actueel/id16147-npcf-in-beroep-tegen-fusie-brabantse-ziekenhuizen.html. De zaak is inmiddels onder de rechter en dus loopt men, op eigen risico voor de muziek uit!

Top