ACTUEEL

Effect placebo is sterker dan gedacht

Het placebo-effect is nog sterker dan gedacht. De verwachting die de patiënt heeft van het medicijn, speelt een even belangrijke rol in de werking als de werkzame stoffen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek over de werking van pillen tegen migraine, gepubliceerd in het vakblad Science Translational Medicine.

De onderzoekers namen de proef met 66 migrainepatiënten. Zij onderzochten de effecten van het medicijn Maxalt en een placebo, evenals de invloed van de informatie die aan de patiënt werd verstrekt. Zij kregen bij ´hun´ pil te horen dat het om het echte medicijn ging, om het placebo of dat het een van beide kon zijn. Het medicijn dat als placebo was gelabeld, gaf evenveel effect als het placebo dat aan de patiënt als medicijn was verstrekt. Ten opzichte van geen behandeling, was het placebo in alle gevallen goed voor meer dan 50 procent van het geneesmiddeleffect. Daarnaast bleek het medicijn aanzienlijk beter te werken wanneer mensen wisten dat het ook echt om het medicijn ging.

De informatie die de patiënt meekrijgt bij het medicijn en de werking ervan, evenals het ritueel om de pil in te nemen, moeten volgens de onderzoekers als belangrijke onderdelen van de zorg worden beschouwd.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

13 januari 2014

Dit toont aan hoe belangrijk het is dat in een placebo-gecontroleerd onderzoek de patiëntblindering ongebroken blijft tot het eind van het onderzoek. Toch is dat geen Cochrane-kwaliteitscriterium, terwijl er diverse voorbeelden zijn waarbij het voor de patiënt niet erg moeilijk is om tijdens het onderzoek erachter te komen of h/zij het placebo of de echte therapie krijgt.

Of de blindering gebroken is, kun je bepalen door de patiënten op ongeveer driekwart van de looptijd of het eind van het onderzoek te vragen of h/zij denkt de echte therapie of het placebo te hebben gekregen, en de uitkomsten op subgroepsniveau met elkaar te vergelijken.

Top