ACTUEEL

Zorgaanbieders verliezen mandaat indicatiestelling

Zorgaanbieders verliezen mandaat indicatiestelling

Zesentwintig zorgaanbieders mogen niet langer indicaties stellen, omdat ze de behoefte aan zorg van patiënten ernstiger hebben voorgesteld dan het geval is. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft bij hen het mandaat ingetrokken. De maatregel is per 1 januari 2014 ingegaan. Dat heeft het CIZ dinsdag bekend gemaakt.

De bevindingen van het CIZ zijn een gevolg van verscherpt toezicht op de indicatiestelling door zorgaanbieders. Dit had het CIZ in 2013 aangescherpt om 'upcoding' in de zorg tegen te gaan. Bij upcoding “wordt de zorgbehoefte van een cliënt ernstiger voorgesteld dan in de realiteit het geval is”, schrijft het CIZ op de website. Zorgverzekeraars Nederland zegt dinsdag in het AD dat het ziektebeeld van patiënten zwaarder is aangezet om meer geld te ontvangen. Bij honderden patiënten zouden, vooral in de psychiatrie, met opzet dit soort verkeerde diagnoses zijn gesteld. Het gaat volgens het AD om acht instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, een in de gehandicaptenzorg en zeventien in de verpleging en verzorging, die onder verscherpt toezicht zijn gesteld.

'Suggestief'

Paul van Rooij, directeur van branchevereniging GGZ Nederland, vindt de beschuldiging door ZN suggestief en voorbarig. “Het CIZ heeft zorgaanbieders het mandaat gegeven om indicaties voor te stellen. De eindverantwoordelijkheid voor het toetsen en afgeven van indicaties ligt nog steeds bij het CIZ. Het CIZ controleert of zorgaanbieders juist indiceren. Doen zij dit niet, dan mogen zij dit niet meer doen. Dat is terecht. Maar als wij continue beschuldigd worden van dingen die niet waar zijn, dan zien wij liever dat het CIZ het weer zelf gaat doen”. Op de vraag hoe Van Rooij weet dat er geen moedwil in het spel is, zegt hij “In Nederland is iemand onschuldig totdat het tegendeel bewezen is”. Dat is niet het geval. Het CIZ heeft enkel fouten vastgesteld, aldus Van Rooij. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat hier verder onderzoek naar doen. Mede om te bepalen hoeveel de fouten hebben gekost.

Mandaatrechten afpakken

Vanaf 1 januari 2014 toetst het CIZ niet alleen indicatiemeldingen, maar herziet het ook onjuiste indicatiebesluiten. Dit traject is in 2013 al ingezet. “Met resultaat dus”, schrijft het CIZ, want “per 1 januari zijn van 23 zorgaanbieders de mandaatrechten afgenomen”.

Het CIZ deed in het najaar van 2013 op verzoek van de staatssecretaris onderzoek naar de gemandateerde indicatiestelling. Daaruit bleek dat op een totaal van ruim tweehonderd indicaties in bijna een kwart van de gevallen van de gevallen (23 procent, 45 in totaal) sprake is van zwaardere zorg dan het CIZ zou hebben vastgesteld. Instellingen die bedoeld of onbedoeld upcoden verliezen per direct de bevoegdheid tot gemandateerde indicatiestelling. Uiteindelijk wil het kabinet helemaal van indicatiestelling door aanbieders af. (ANP / Skipr)

14 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

21 januari 2014

Gezien de 1.000.000+ diagnoses die in Nederland per jaar worden gesteld, gaat het over minder dan 0.01% onterechte diagnoses. Opzet is NIET aangetoond en er gaan steeds meer geruchten dat dergelijke problemen juist worden veroorzaakt door de absurd complexe administratieve eisen die de zorgverzekeraars zelf de Nederlandse zorgverleners opleggen. Marktwerking? Wie niet naar de pijpen danst van de BIG 4 zorgverzekeraars, wordt beboet. Medisch geheim? Om geld te ontvangen moet men tegenwoordig aangeven welke diagnose is gesteld. Onafhankelijkheid? Het AWBZ controleorgaan CIZ lijkt eerder een marionet van de zorgverzekeraars en laat zich, zo lijkt, voor het karretje spannen om Nederlanders weer eens angst in te boezemen met verkeerd gestelde diagnoses. Maar ieder perspectief ontbreekt. Wanneer wordt Nederland wakker? Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren miljarden van Nederlanders opgeëist en opgepot. Een tientje korting per maand op de zorgpremie is daarmee slechts een schrale troost gezien de tendens om de gezondheidszorg uit te hollen (onder het mom: deze betaalbaar te houden). Wie zijn zij? Welke keuze hebben wij? Mijn mening: zorgverzekeraars zijn mondiaal bezig met gezondheidslastering en trekken maximaal geld uit de samenleving. Bekijk de winsten van Achmea (286 miljoen), Menzis (215 miljoen), CZ (518 miljoen) / JAAR. Of bekijk de salarissen van deze bedrijfseconomiemanagers. Schandalig. Allemaal uw en mijn geld.

Anoniem

21 januari 2014

welke instellingen zijn onder toezicht geplaatst?

Anoniem

21 januari 2014

Laat het CIZ ook eens kijken naar de medicatie. In onze kliniek geven wij een veel goedkoper medicijn dan het beste en veel duurdere. Ondanks protesten gaat de apotheker hier mee door.
Dat gaat nu al tijden zo. En dat met meer medicijnen hebben we ontdekt. Leuke bijverdienste voor de apotheek?
En de client mag betalen. Overigens zitten wij in de private sector en dan is het des te verontrustender o.i.
De Inspectie weet ervan maar onderneemt vooralsnog geen akte. Het lijkt er steeds vaker op dat er ook door de xxxxxxxxx wordt gefraudeerd!

Mitrasing

21 januari 2014

CIZ heeft mandaat ingetrokken. Massaal? 23 zorgaanbieders op een totaal van hoeveel aanbieders? 2300? 3000? is dus percentueel heel laag maar is er al bezwaar gemaakt tegen dit besluit?
Hoe verder?

Mitrasing

21 januari 2014

Last but not least: wie gaf deze organisaties dit mandaat? En heo zorgvuldig was dat?

Anoniem

21 januari 2014

Onvermeld wordt dat het ook om lagere indicaties gaat. Upcoding levert de instelling overigens niets extra op omdat de instelling met de zorgkantoren afspraken maakt over de zzp mix en het financiele plafond. Een hogere zzp mix dan afgesproken is voor eigen rekening instelling.

Anoniem

21 januari 2014

Sluit dit aan bij berichten vorig jaar over diagnoses in verslavingszorg waarmee men hogere bedragen verkreeg bij zorgverzekeraar?

Blomsma

22 januari 2014

Is het ook een mogelijkheid om de indicaties van het CIZ te onderzoeken? Zou daar sprake kunnen zijn van downcoading?

Peter Koopman

22 januari 2014

Eerst komt de zorgvraag van cliënt, dan diagnosticering en vaststelling zorgbehoefte met eventuele verwijzing naar passende zorgverlener vervolgens overleg met cliënt over behandel/verpleegplan kortdurende zorg. Hierop volgt uitvoering van dit plan steeds in overleg met de patiënt. Indien resultaat niet binnen definitie zorg zvw meer past volgt voorstel uitvoering in awbz kader. Dan komt het CIZ pas in beeld. Er ligt dan reeds een deskundigenrapport/diagnose en advies tot vervolgbehandeling en verpleging. Op welke grond kan een CIZ medewerker als administratief deskundige in die fase afwijken van dit deskundigenoordeel inclusief instemming patiënt? Omdat het in die fase om hoge deskundigheid gaat zou een onafhankelijk team van oa verpleegkundig specialisten hierover moeten oordelen indien "upgrading" vermoed wordt. Er staat veel op het spel; zorgverlening is immers een kwestie van vertrouwen!

Anoniem

22 januari 2014

Opvallend toch hoe NZA en de zorgverzekeraars systematisch dit soort berichten ongeveer 1x per twee weken de media insturen. Is dit een bewuste campagne om zorgaanbieders als crimineel weg te zetten en daarmee de macht te vergroten?
Vage regelgeving ontwikkelen en dan de negatieve uitschieters in de schijnwerpers plaatsen. Hoe zal het met de 'nieuwe' indeling van basis en specialistische GGZ gaan? Hetzelfde waarschijnlijk. Ik hoor niemand over het feit dat de NZA de opbrengstverrekening over 2012 (!) pas in januari 2014 vaststelt, waardoor voor grote bedragen overbruggingsfinanciering geregeld moest worden.
GGZ-Nederland, NVZ, OMS, etc. bundel uw krachten richting publieke opinie.

de Jonge

22 januari 2014

Als gewone cross-morbide patiënt pas ik nergens in het indicatie-systeem. Is het verstandig voor zorgaanbieders om mij te gaan mijden om de aan strafmaatregelen van het CIZ te ontsnappen? Kortom: baseren we de gz op een blauwdruk of op de realiteit van mensen?

Anoniem

23 januari 2014

Vreemd toch als je dit allemaal leest. Zorgaanbieders zouden frauderen, maar hebben het financieel moeilijk. Duizenden ontslagen in de zorg. Verzekeraars frauderen niet. Maken miljoenen winst.
Cijfers over te lage tarieven, door zorgverzekeraars afgedwongen, worden bejubeld. Goed voor de staatskas.
Gebureaucratiseerde artsen en verpleegkundigen van CIZ zijn niet in staat om juist te indiceren. Bestuursvoorzitters van zorgverzekeraars verdienen boven de norm (v.d. Meeren, CZ). Geformaliseerde fraude?

Anoniem

24 januari 2014

Laten we elkaar toch niet voor de gek blijven houden. Natuurlijk worden er indicaties verhoogd omdat net dat ene "dingetje" meer ook direct meer geld betekent.

Anoniem

27 januari 2014

De Zorgverzekeraars nemen de gezondheidszorg in een wurggreep, waarbij niet de belangen van de patiënt, maar de financiële winsten de hoogste prioriteit krijgen. Dit gebeurt via een verstikkende bureaucratie. Ik zat meer achter de computer als tegenover de patiënt, hetgeen niet strookt met het maken van meer "productie". Ik ben dan ook vervroegd gestopt, omdat ik niet als patiënt wil eindigen...

Top