ACTUEEL

Calamiteitenpot voor patiënt failliet ziekenhuis

Calamiteitenpot voor patiënt failliet ziekenhuis

Als een ziekenhuis failliet gaat kan de patiënt nergens meer heen met een eventuele schadeclaim. Ziekenhuizen en verzekeraars moeten daarom betere polisvoorwaarden overeenkomen, vinden politici en belangenclubs. Anders komt de rechtspositie van de patiënt in het geding. Eventueel moet er een 'calamiteitenpot' komen, zegt Centramed.

De schadelastverzekeraar reageert daarmee op het kort geding tegen branchegenoot Medirisk dat de curator van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis aanspant. Er is geen consensus over de te kiezen oplossing.

Geschil

De verzekeraar weigert de claims van enkele oud-patiënten in behandeling te nemen, omdat de verzekeringspolis die het RPZ had lopen daar geen ruimte toe biedt. Alle claims hadden binnen de verzekerde periode ingediend moeten worden, stelt Medirisk. De patiënten hebben dan nog twee mogelijkheden om hun schade op te verhalen. Enerzijds kunnen ze zich melden bij de curator. De kans dat ze schadeloos gesteld worden uit de boedel is echter klein, omdat de patiënten achter aan moeten sluiten in de rij met schuldeisers.

Aansprakelijkheid specialisten

De tweede mogelijkheid is het aansprakelijk stellen van de arts. Maar ook het aansprakelijk stellen van de specialisten leidt niet gegarandeerd tot een schadevergoeding. De Orde van Medisch Specialisten stelt namelijk dat de schade niet bij specialisten verhaald kan worden. Volgens de OMS vallen specialisten altijd onder de verzekeringspolis van het ziekenhuis. Dit geldt in elk geval voor ziekenhuizen waar zowel specialisten in loondienst werken als vrijgevestigden, zoals het RPZ. “Anders zouden er gaten kunnen vallen,” zegt een woordvoerder van de beroepsvereniging. De OMS gaat er van uit dat ziekenhuizen een verzekering afsluiten met een ruime uitlooptijd, zodat patiënten ook na de officiële verzekerde periode nog een claim kunnen indienen.

NPCF

Het is voor het eerst dat de zorg met dit vraagstuk geconfronteerd wordt. Met het oog op de toekomst vindt de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) dat ziekenhuizen en verzekeraars betere afspraken moeten maken om de rechtspositie van patiënten te beschermen. In dit specifieke geval wijst directeur Wilna Wind er ook op dat er feitelijk sprake is van een doorstart. “Dus de opvolger van de failliete boedel op zijn minst de morele verplichting heeft om eventuele klachten over te nemen.”

Inloopregeling

Het overnemen van de mogelijke claims door het nieuwe ziekenhuis is een van de mogelijke oplossingen, stelt ook directeur Barbara Stam van verzekeraar Centramed. Dan zou het nieuwe ziekenhuis een extra polis met een 'inloopregeling' moeten afsluiten. Centramed verdeelt samen met Medirisk de markt voor aansprakelijkheidsverzekeringen van ziekenhuizen. De inloopregeling is een optie voor toekomstige gevallen. Stam: “Het is extra dekking waarmee je alle claims die nog in de pijplijn zit nog kunt melden. Dat gaat in principe nog jaren terug. Over die termijn kun je afspraken maken. Zo voorkom je dat patiënten tussen wal en schip vallen.”

Calamiteitenfonds

In een dergelijk noodgeval als nu, vindt Stam overigens dat ziekenhuizen en verzekeraar zich verantwoordelijk moeten voelen voor de patiënten. “Je zou een calamiteitenpot kunnen overwegen.” De verzekeraar ziet daarbij dan wel een rol weggelegd voor de NVZ vereniging van ziekenhuizen en eventueel Zorgverzekeraars Nederland. Zij zouden moeten bijdragen aan de opbouw van zo'n calamiteitenpot.

Reactie NVZ

De NVZ vereniging van ziekenhuizen onthoudt zich van commentaar. Volgens de woordvoerder is dit aan de individuele ziekenhuizen en hun verzekeraar om te bespreken. (Daan Marselis)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Sophie Hankes vz SIN-NL

26 januari 2014

Alle betrokkenen bij medische fouten weten dat het slachtoffer van de medische fout in de steek wordt gelaten door hen die ethisch, professioneel en wettelijk verantwoordelijk zijn: artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, Medirisk, Centramed, de NPCF.
Dit is een nieuw rookgordijn.
Het is de hoogste tijd voor een fundamentele koerswijziging nl gewoon voldoen aan de zorgplicht van professionals, artsen voorop! en organisaties, zoals KNMG, Orde van Medisch Specialisten en NVZ.
Mw Wilna Wind NPCF wordt bij deze uitgenodigd voor overleg over de urgente noodzakelijke verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.
Zie verder: http://www.sin-nl.org/nieuws/nieuw-onderdeel-doofpot-medische-fouten-calamiteitenpot-voor-patienten-failliet-ziekenhuis/

Anoniem

26 januari 2014

Medirisk is tenekrommend rijk. De verzekeraarswereld is wel zo waanzinnig machtig en rijk. betalen moeten ze. In geen geval mag de patient betalen. Politiek grijp in en dwing de verzekeraars te betalen. Voor hun is het niets voor de patient een godsvermogen en onbetaalbaar. Immoreel van Medirisk. Walgelijk

Anoniem

27 januari 2014

Laat P&W maar eens de directie van Medirisk in hun praatprogramma hevig het sociale vuur aan de schenen leggen. Laat ze publiek gekonfronteerd worden met de schade die ze aanrichten bij individuele patienten door niet te willen betalen. De hele Nederlandse samenleving kotst op de direktie dan. Wie denken ze wel dat ze zijn? Rutte toon je ballen en grijp in!

Top