ACTUEEL

ACM handhaaft boetebesluit LHV

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) handhaaft het boetebesluit dat haar rechtsvoorganger de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) eind 2011 aan de LHV heeft opgelegd. Wel heeft de ACM het boetebedrag verlaagd van ruim 7,7 miljoen naar ruim 5,9 miljoen euro. Ook ziet de ACM af van de boete voor twee functionarissen.

In een reactie laat de LHV weten "het hiermee volstrekt oneens" te zijn en naar de rechter te stappen. Volgens de artsenorganisatie het advies van een onafhankelijke, externe adviescommissie, die wettelijk verplicht is wanneer er beroep wordt aangetekend tegen een besluit van de ACM, naast zich neergelegd en besloten "te volharden in haar oorspronkelijke besluit."

Beperking keuze

De LHV tekende eind 2011 bezwaar aan tegen het boetebesluit. Daarop heeft de ACM de zaak opnieuw bekeken. De ACM blijft van oordeel “dat de adviezen van de LHV ertoe hebben geleid dat de keuzemogelijkheden voor nieuwe huisartsen en patiënten werden beperkt”. De LHV werd beboet omdat zij haar leden adviseerde na te gaan of er behoefte was aan nieuwe huisartsen en of er wel voldoende patiënten waren voor een nieuwe praktijk. De gevestigde huisartsen zouden vervolgens een nieuwe huisarts moeten aannemen via een sollicitatieprocedure.

De ACM geeft bij haar besluit aan dat zij “ruimte voor kwaliteit en vernieuwing van zorg” wil. “Het is  belangrijk dat nieuwe huisartsen zich kunnen vestigen waar en hoe zij willen. Hiermee kunnen huisartsen aansluiten bij de wensen van patiënten, bijvoorbeeld door ruimere openingstijden of extra zorg voor bepaalde groepen patiënten”, aldus de ACM.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top