ACTUEEL

Noorderboog en Isala mogen fuseren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de fusie tussen Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel en Isala in Zwolle goedgekeurd. Dat heeft de ACM donderdag bekend gemaakt.

ACM is van mening dat zorgverzekeraars en patiënten voldoende keuzemogelijkheden houden in de ziekenhuiszorg in deze regio.In de Zorgcombinatie Noorderboog zitten behalve een ziekenhuis in Meppel en een polikliniek in Steenwijk ook verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg. Isala heeft ziekenhuizen in Zwolle en poliklinieken in Kampen en Heerde.

Zorgverzekeraars en patiëntenraden hebben volgens de ACM  weinig problemen met deze fusie. Er blijven voldoende mogelijkheden voor verzekeraars om ziekenhuiszorg aan verzekerden aan te bieden. Voor patiënten blijft er voldoende te kiezen bij verschillende ziekenhuizen in de omgeving. Na de fusie zullen waarschijnlijk enkele specialismen vanuit één locatie worden aangeboden om te kunnen blijven voldoen aan kwaliteitseisen in de zorg.

Zorg dichtbij als het kan

Lidy Hartemink, voorzitter raad van bestuur Noorderboog en Robbin Thieme Groen, bestuurder Isala, zeggen in een persverklaring: "Dit biedt ons de ruimte om op de ingeslagen weg verder te gaan en de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor de lange termijn te kunnen garanderen in onze regio’s. Uitgangspunt hierbij is ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet”. Met een fusie zetten de ziekenhuizen in Zwolle en Meppel een volgende stap in het fusietraject dat ze in 2012 startten.

Vervolgtraject

Voordat de besturen van beide ziekenhuizen een definitief besluit nemen, winnen zij informatie in bij de medezeggenschapsorganen zoals de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Ook informeren zij vakbonden en voeren zij een boekenonderzoek uit. De medische staven van beide ziekenhuizen overleggen de komende maanden intensief om vervolgens hun advies uit te brengen. De zorgverzekeraars, huisartsen, overheden en overige belanghebbenden zijn geïnformeerd, melden beide ziekenhuizen Daarnaast is het verzoek tot goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de fusie ingediend. Een uitspraak van hen wordt in het voorjaar verwacht.

Concentratie

Een fusie is voor Noorderboog noodzakelijk om goede ziekenhuiszorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel in stand te houden, vanwege de toenemende eisen die aan volume en kwaliteit gesteld worden en de beperkte financiële kaders. Isala is er als topklinisch ziekenhuis met een belangrijke functie in de regio veel aan gelegen een stevige zorgketen in het hele verzorgingsgebied te waarborgen. Daarnaast kan Isala door concentratie in Zwolle van complexe en niet vaak voorkomende behandelingen, de kwaliteit en betaalbaarheid van het zorgaanbod verder optimaliseren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top