ACTUEEL

ZN wil uitstel Wet langdurig zorg

De zorgverzekeraars pleiten ervoor om de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) uit te stellen tot 1 januari 2016. Dit uitstel moet wat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betreft ook gelden voor de overheveling van de langdurige GGZ en de extramurale behandeling van volwassenen en kinderen met een zintuigelijke beperking (ZG).

De zorgverzekeraars vinden het – gelet op de omvang van alle transities in de langdurige zorg en de risico’s voor de continuïteit van zorg– niet verantwoord om alle veranderingen gelijktijdig door te voeren. Dat schrijft ZN-voorzitter André Rouvoet in een brief aan de Vaste Commissie van VWS in de Tweede Kamer.

Prioriteit

ZN vindt dat de introductie van de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet samen met de nieuwe Wmo voorlopig prioriteit moeten krijgen, aangezien dit het fundament is voor de langdurige zorg en ondersteuning in de thuissituatie.

Ondanks de vele voorbereidingen hebben zorgverzekeraars op dit moment  grote zorgen over  het tempo, de gelijktijdigheid en de omvang van de hervormingen. De veranderingen voor de zorg voor kwetsbare ouderen, ernstig zieke kinderen of mensen met langdurige psychische problematiek vragen om grote zorgvuldigheid, betoogt ZN.

De zorgverzekeraars zijn ook bang dat het kabinet zorgverzekeraars sneller dan verantwoord is verantwoordelijk maakt voor het risicodragend uitvoeren van de wijkverpleging, de langdurige GGZ en de zorg voor zintuigelijk gehandicapten.

Bezuinigingen

De zorgverzekeraars willen bovendien niet de zwarte piet toegeschoven krijgen van het kabinetsbeleid. Dit gaat volgens ZN “gepaard met forse bezuinigingen, die onontkoombaar door velen gevoeld zullen gaan worden”.  ZN wil daarom dat het ministerie van VWS een intensieve en langlopende campagne moet starten, waarin alle betrokkenen eerlijk en duidelijk worden geïnformeerd over álle consequenties van de veranderingen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van de laar

11 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 12-04-2014 20:26.

terlouw

14 april 2014

Jammer dat Rouvoet niet in de gaten heeft dat ook mensen met een verstandelijke handicap onevenredig getroffen worden door alle voorziene maatregelen en dat hij niet expliciet pleit voor handhaving van rechten van deze groep verzekerden.

Top