ACTUEEL

VWS billijkt link Borstlap met NZa-topman

Hans Borstlap, die onderzoek moet gaan doen naar het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en NZa-topman Theo Langejan hebben een gedeeld verleden als directeur-generaal. Rond 2000 hielden beiden zich als hoge ambtenaar in Den Haag bezig met arbeidsmarktvraagstukken. VWS vindt dit geen bezwaar.

Borstlap was van 1990 tot 2000 Directeur-Generaal  bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), met  als portefeuille Macro-economisch Beleid, Arbeidsverhoudingen, Arbeidsmarkt en Internationale Betrekkingen. Langejan was eind jaren negentig Directeur Arbeidsverhoudingen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Opvolger

Nadat Borstlap in 2000 Directeur-Generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) werd, nam Langejan diens functie van Directeur-Generaal bij SZW over. Na zijn overstap naar OCW bleef  Borstlap zich als Directeur-Generaal Strategie en Arbeidsmarkt met arbeidsvraagstukken bezig houden. Om die reden ontmoetten de twee elkaar in die jaren beroepshalve. Dat de twee in dezelfde kringen verkeerden komt onder meer  naar voren uit het rapport ‘De Arbeidsmarkt in de collectieve sector - investeren in mensen en kwaliteit’ uit 2001, waarin beiden als deskundigen zijn gehoord.

Geen belemmering

“Dat de een de ander is opgevolgd vormt geen enkele belemmering voor de benoeming”, laat een woordvoerder van VWS weten. “Tussen beiden hebben geen zakelijke contacten plaats gevonden.”
“De vraag is of de keuze voor Borstlap vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid verstandig is”, reageert een anonieme insider. “Nu ademt het onderzoek naar de NZa sterk de sfeer van de rijksdienst. Het was misschien verstandiger geweest om iemand van buiten de kring van voormalig directeuren-generaal te kiezen.”

Blijkens berichtgeving in NRC Handelsblad is de Tweede Kamer vooralsnog ingenomen met  benoeming van “zwaargewicht”  Borstlap. Borstlap is sinds 2002 lid van de Raad van State en bemiddelde onlangs in het conflict rond de aanbesteding van de thuiszorg in de Achterhoek.   

Wel betwijfelen verschillende Kamerfracties of de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog voldoende gezag heeft om gedurende het onderzoek naar het interne functioneren van de toezichthouder aan te blijven.

Terugtreden

Oppositiepartij PVV vindt dat de raad van bestuur gedurende het onderzoek van de commissie Borstlap tijdelijk moet terug treden. Minister Schippers van Volksgezondheid stelde de commissie op 9 april aan na postume onthullingen van medewerker Arthur Gotlieb. Alvorens op 22 januari zelfmoord te plegen deed hij in een lijvig rapport uitvoerig verslag van misstanden bij de NZa, onder meer op het gebied van informatiebeveiliging.

GroenLinks steunt het voorstel om de raad van bestuur hangende het onderzoek op non-actief te zetten. Het CDA vindt dat minister het nodige heeft uit te leggen, aangezien ze de Tweede Kamer vorige maand nog meldde dat de NZa naar behoren functioneert.   

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

11 april 2014

Dat brengt vast het vertrouwen in de NZa terug..

Anoniem

12 april 2014

Hoe kan je anders verwachten met de grote miskleun van 2006 het 'nieuwe zorgstelsel'?

Een ieder lette vooral op zijn eigen huis en of het al onder water staat. De verzorgingsstaat ontpopt zich als een lege doos en waar het geld op is verdwijnen de vriendjes van het goede bestuurlijke VVD leven. Ga gewoon weer naar het hockeyveld mens. Misschien luistert iemand daar nog naar je?

Anoniem

12 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd. Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog. Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg. Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 12-04-2014 22:26.

Anoniem

12 april 2014

Borstlap, dat is toch die man die voor € 2.3 miljoen een oplossing in de Achterhoek bedacht, alleen maar om het politieke gezicht te redden van Asscher, Van Rijn en wat wethouders? Ben benieuwd wat deze oplossing bij de NZA gaat kosten.

Anoniem

12 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd. Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog. Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg. Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 12-04-2014 22:24.

niggebrugge

13 april 2014

Bij voorbaat al geen onafhankelijk onderzoek. Er zijn minstens zo geschikte mensen die verder af staan van het huidige bestuur. Ik kan eenieder verzekeren dat elkaar opvolgende bestuurders goed contact met elkaar hebben. Juist persoonlijk contact maakt dit een slechte start van het onderzoek. Bovendien vond Borstlap, Langejan een geschikte vent anders zou hij hem niet opvolgen.
Jammer, gemiste kans voor schippers. Deze, misschien kleine, angel moet je er gewoon uittrekken.

Anoniem

13 april 2014

Je moet maar lef hebben als minister: het handelen van een hoge ambtenaar die het vertrouwen van de maatschappij in hoge mate heeft geschonden, laten onderzoeken door een oud-collega hoge ambtenaar. Minister Edith, nu snap ik eindelijk wat u bedoelt wanneer u zorginstellingen maant tot het toepassen van governance.....Trouwens, een onderzoek is eigenlijk overbodig. De heren Langejan en Homan die zo vaak zorginstellingen en groepen zorgprofessionals "de tucht van de markt" hebben aangezegd, krijgen nu een koekje van eigen deeg. Alleen is het nu wel een tuchtiging door de publieke opinie. Heren, ga u schamen, zelf je biezen pakken en weg wezen, en je nooit meer in het circuit laten zien!!

de Jong

14 april 2014

Heerlijk "onafhankelijk" onderzoek laten doen door je bestuurlijk maatje van weleer. Hoezo de slager die zijn eigen vlees keurt. Als minister wel roepen dat in instellingen er veel teweinig gelet wordt op dit soort zaken. Blijven lachen, het is Nederland.

te Gussinklo

15 april 2014

Mijn voorstel is om dit NZa dossier vooral bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onder te brengen. Misschien kan de Raad daartoe zelf het initiatief nemen?

Er is ongetwijfeld veel meer mis bij de NZa dan alleen iets met de V-schijf... Ik trek graag de vergelijking met de Paardenvleesaffaire en de Salmonella uitbraak (Foppen), dossiers die we uitvoerig behandelen in het recent uitgekomen boek Uitgebeend. Daarbij konden journalist Marcel van Silfhout (en ik) putten uit rapporten van deze Onderzoeksraad. Daarbij blijkt een Toezichthouder (NVWa) in diskrediet, maar ook de politiek liet steken vallen. Hoe geven we dit duwtje?

Anoniem

20 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 21-04-2014 23:24.

Top