HRM

Powered by

Zieke zorgverlener drukt patiënttevredenheid

Zieke zorgverlener drukt patiënttevredenheid

Is het percentage zorgmedewerkers dat naar een fysiotherapeut gaat een graadmeter voor de kwaliteit van een ziekenhuis? Uit het Jaarrapport Zorggebruik 2013, dat Stichting IZZ op vrijdag 11 juli publiceert, blijkt een statistisch verband tussen gebruik van fysiotherapie en patiënttevredenheid. Hoe hoger het gebruik, hoe lager de tevredenheid.

Stichting IZZ is een collectief van werknemers en werkgevers in de zorg. De stichting onderzoekt elk jaar het zorggebruik van medewerkers in de zorgsector.

Tevredenheid

Dit jaar heeft Stichting IZZ de gegevens ook vergeleken met de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen. Bij de analyse van de medewerkers- en patiënttevredenheid zijn de gegevens uit het Kwaliteitsvenster 2014 van NVZ Vereniging voor Ziekenhuizen gekoppeld aan het fysiotherapie gebruik van zorgmedewerkers. Hieruit blijkt dat de patiënttevredenheid in ziekenhuizen waar minder medewerkers fysiotherapie nodig hebben hoger ligt dan in ziekenhuizen waar relatief veel medewerkers fysiotherapie nodig hebben.

“Dit statistisch verband kwam voor ons ook als een verrassing”, zegt Dominique Vijverberg, algemeen directeur van Stichting IZZ. “Wat de precieze oorzaak is, weten we nog niet. Dat willen we verder onderzoeken. Een mogelijke oorzaak is ziekteverzuim, waardoor een afspraak met een patiënt niet door kan gaan.”

Cijfers

“Het Jaarrapport Zorggebruik toont aan hoezeer arbeidsomstandigheden ingrijpen op bedrijfsvoering”, zegt Vijverberg. Dat blijkt uit de cijfers. In 2013 maakte ruim een vijfde van de werkende Nederlanders (21 procent) gebruik van fysiotherapie. In de zorgsector is dat percentage anderhalve keer zoveel (30,6 procent). Binnen de zorg varieert het fysiotherapie gebruik van gemiddeld 26,6 procent onder medewerkers van ziekenhuizen tot gemiddeld 32,5 procent onder medewerkers in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Bijna één op de twintig medewerkers in de zorg maakte in 2013 gebruik van psychische zorg. Onder medewerkers in de Gehandicaptenzorg werd gemiddeld de meeste psychische zorg gebruikt (5,8 procent). Zowel bij fysiotherapie als bij psychische zorg is er geen verband tussen het percentage gebruikers en de organisatiegrootte.

Kosten

De verschillen in het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg per zorgorganisatie zijn groot. Waar in de ene instelling nog geen 20 procent van de werknemers een beroep doet op fysiotherapie, is dat in een andere instelling meer dan 60 procent. Dat is vooral zichtbaar als het gebruik wordt omgerekend naar kosten per duizend medewerkers. Binnen de gehandicaptenzorg lopen ze uiteen van 48.000 tot 328.000 euro per duizend medewerkers. Bij psychische zorg zijn deze verschillen nog veel groter. Zo variëren de kosten van organisaties in de GGZ van 9000 tot 132.000 euro per duizend medewerkers.

Bij de grotere ziekenhuizen en GGZ-instellingen is er een statistisch verband tussen het percentage fysiotherapie gebruikers en het ziekteverzuim. Zorgorganisaties met een hoog percentage fysiotherapie gebruik hebben ook een hoog verzuimpercentage.

 

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

11 juli 2014

Ben ik nou zo hard aan vakantie toe, of komt het u ook niet vreemd over dat je alleen naar (fysio-)therapie gaat als je klachten hebt, dus minder fit bent.

En dat als je personeel minder fit is je klanten minder tevreden over je zijn?

Welk nader onderzoek is daarvoor nodig?

Top