ACTUEEL

Kwaliteitsslag MC|Groep werpt vruchten af

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is tevreden over de manier waarop de MC|Groep de veiligheidsproblemen  binnen de voormalige IJsselmeer Ziekenhuizen aanpakt. In het kader van het verbeteringsprogramma hebben in middels twaalf disfunctionerende medisch specialisten het ziekenhuis verlaten.

OK's buiten gebruik

Een jaar geleden constateerde de inspectie dat de operatiekamers in de toenmalige IJsselmeer ziekenhuizen niet voldeden aan de voorwaarden voor verantwoorde zorgverlening, waardoor patiënten onnodige en vermijdbare risico’s liepen. Na gesprekken met de inspectie besloot het ziekenhuis beide operatiecomplexen buiten gebruik te stellen.

Reorganisatie

Na de bestuurlijke overname heeft de MC|Groep volgens de inspectie de nodige reorganisatie voortvarend ter hand genomen. Dit geldt met name voor het oplossen van de problematiek van een aantal disfunctionerende specialisten en medewerkers die inmiddels het ziekenhuis hebben verlaten, het aantrekken van nieuwe specialisten en medewerkers, het oplossen van een aantal organisatorische en logistieke knelpunten alsmede het verbeteren van de service aan de patiënt.

Kwaliteit en veiligheid

Twaalf medisch specialisten hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. Directeur Loek Winter van de MC|Groep verwacht dat dit ontslag het ziekenhuis minder kost dan de hiervoor gereserveerde vier miljoen euro. Naar verwachting heeft de MC|groep medio september een kwaliteits- annex veiligheidsplan gereed. De inspectie verwacht dat de verbouwde operatiekamers in september weer volledig in gebruik kunnen worden genomen.

Positief resultaat

Ook financieel maakt de MC|Groep slagen. Uit de jaarrekening van 2008 blijkt dat het totale verlies over ditzelfde jaar ruim 26 miljoen euro bedraagt. Dit is in lijn met de verwachtingen zoals destijds verwerkt in de balanssteunaanvraag. Over het eerste kwartaal van dit jaar heeft het ziekenhuis een licht positief resultaat gehaald.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top