ACTUEEL

Kamer kritisch over haastig invoeren Wlz

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid moet de Tweede Kamer ervan zien te overtuigen dat de zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten al per 2015 anders dient te worden geregeld. CDA, D66 en GroenLinks zeiden woensdag in het Kamerdebat over de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) dat ze zich zorgen maken over de haast die wordt gemaakt.

De tijd dringt, hoe realistisch is het nog om de plannen over 4 maanden te laten ingaan? En wat missen we eigenlijk als de verandering een jaar later ingaat, vragen Mona Keijzer (CDA), Vera Bergkamp (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) zich af. Henk Krol (50PLUS-Baay) vindt het te snel gaan en wil uitstel om een zorgvuldige uitvoering mogelijk te maken.

Instroom

De Wlz vervangt de volksverzekering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waarvan in 2012 bijna 800.000 mensen gebruik maakten. Van Rijn is er in zijn plan steeds van uitgegaan dat de nieuwe wet voor 280.000 mensen die eigenlijk 24 uur per dag hulp nodig hebben, een plekje in een zorginstelling garandeert. CDA en GroenLinks vragen zich af wat er gebeurt als blijkt dat veel meer mensen een beroep doen op de wet, bijvoorbeeld omdat ze niet bij de gemeente terechtkunnen. SP en PVV zien niets in de plannen. Zij zien liever dat zorgfraude wordt aangepakt, net als zorgbestuurders met topsalarissen en instellingen die geld oppotten.

Sluitstuk

De Wlz is het sluitstuk van de hervormingen in de langdurige zorg. Eerder is al besloten dat gemeenten en zorgverzekeraars in 2015 verantwoordelijk worden voor dagbesteding en begeleiding voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het kabinet hervormt de langdurige zorg om de stijgende kosten in de zorg in de hand te houden en wil ook inspelen op de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. In 2017 gaat er volgens het ministerie van Volksgezondheid nog steeds net zo veel geld naar de langdurige zorg als nu, namelijk ruim 27 miljard euro.

De staatssecretaris reageert donderdag. Hij heeft steun uit de oppositie nodig om het plan ook door de Eerste Kamer te krijgen waar VVD en PvdA geen meerderheid hebben. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top