Tech

Kindermishandeling-app voor zorgverleners

De overheid heeft op 16 september een app gelanceerd over informatie bij signalen van kindermishandeling. De app heet ‘Info Delen’ en is gratis te downloaden.

Dat meldt huiselijkgeweld.nl, een website van het ministerie van VWS.

Meldcode

De app geeft duidelijkheid over de informatie-uitwisseling bij signalen van kindermishandeling tussen hulp- en zorgverleners en Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming.

'Info delen' is aanvullend op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Eerder lanceerde de overheid al de Meldcode-app. Die App behandelt de vijf stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top