ACTUEEL

Minder dan 10 vrouwen sterven bij bevalling

Minder dan tien vrouwen sterven sinds 2007 jaarlijks tijdens zwangerschap of bevalling. De kans op overlijden is daarmee in een halve eeuw meer dan tien keer zo klein geworden, zo heeft het CBS bekend ge maakt.

De afname vond vooral plaats in de periode 1950-1970. In 1950 overleden 241 vrouwen tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling, ofwel 105 per 100 duizend levendgeboren kinderen. Tot begin jaren '70 is dit aantal fors gedaald, onder meer door verbeterde prenatale zorg, verloskundige zorg en kraamzorg, maar ook door de invoering van de (orale) anticonceptie. Vanaf de jaren '70 ligt dit aandeel jaarlijks op minder dan 14 per 100 duizend levendgeborenen. Sinds 2007 is dit aandeel zelfs onder de 5 per 100 duizend gebleven. Dat komt neer op minder dan 10 vrouwen per jaar die sterven tijdens de zwangerschap of bevalling. Sterfgevallen onder vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling.

Leeftijd

Oudere vrouwen hebben blijkens de CBS-inventarisatie grotere kans op sterven tijdens zwangerschap of bevalling. In de periode 1998-2012 overleden 182 vrouwen tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling. Zij waren gemiddeld 31,9 jaar oud toen zij stierven. De jongste was 18 jaar, de oudste 50 jaar. Vanaf 35 jaar is deze kans op sterfte hoger dan bij vrouwen tot en met 34 jaar. Bij vrouwen tot en met 34 jaar overleden 5,2 vrouwen per 100 duizend levendgeboren kinderen, terwijl dit bij vrouwen van 35 tot 40 jaarop 10,7 vrouwen per 100 duizend levendgeboren kinderenuitkwam. Absoluut gezien ging het in de onderzochte periode om 53 vrouwen van 35 tot 40 jaar.

Tweederde van de 182 overleden vrouwen had een Nederlandse herkomst. Onder hen was de sterfte 5,4 per 100 duizend levend geborenkinderen. Onder niet-westerse allochtone vrouwen is de sterfte rondom zwangerschap of bevalling met 11,5 per 100 duizend levendgeborenen een stuk hoger. Hier kunnen veel factoren een rol spelen, zoals taalproblemen die wellicht het gebruik van zorg rond zwangerschap en bevalling kunnen beïnvloeden. Verder kan meespelen dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen onder niet-westerse allochtonen, zoals erfelijke bloedarmoede, diabetes en een verhoogde bloeddruk. Hoge bloeddruk een belangrijke oorzaak, maar neemt af

Oorzaken

De belangrijkste oorzaken van sterfte rondom de zwangerschap of bevalling over de gehele periode 1998-2012 waren hoge bloeddruk (59 overledenen), complicaties tijdens het kraambed (32) en reeds bestaande ziekten die de zwangerschap, bevalling en kraambed compliceerden (29). De sterfte door hoge bloeddruk is echter sterk afgenomen tussen 1998 en 2012. Als alleen gekeken wordt naar de laatste vijf jaar dan zijn complicaties bij bevalling of kraambed de meest voorkomende doodsoorzaken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top