Finance

'Ondoorzichtige DBC's tasten draagvlak stelsel aan'

'Ondoorzichtige DBC's tasten draagvlak stelsel aan'

Ziekenhuisrekeningen zijn voor zorgconsumenten ondoorgrondelijk, inconsequent en soms onverklaarbaar hoog. Dat constateert de Nationale Ombudsman in het rapport 'Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie?'. Het complexe, ondoorzichtige systeem op basis van DBC's geeft de burger het gevoel ‘belazerd’ te worden en tast daarmee het draagvlak voor het collectief gefinancierde stelsel aan, vindt Frank van Dooren.

Volgens Van Dooren mogen patiënten verwachten dat ze na de behandeling een begrijpelijke rekening ontvangen en dat ze, als ze er vragen over hebben, daar ergens mee terechtkunnen. Wanneer ze een ziekenhuisrekening krijgen, moeten ze hun behandeling daarin kunnen herkennen. Hierdoor kunnen zij een verantwoorde keuze maken. Van Dooren: 'Aan deze verwachtingen van de burger komt de overheid onvoldoende tegemoet.' Bovendien zijn zorgnota's onvoldoende duidelijk voor de burger. Daarnaast brengt het declaratiesysteem mee dat de kosten van eenvoudige behandelingen die binnen het eigen risico kunnen vallen, disproportioneel zijn.

Vaak kan zorgverzekeraar noch zorgverlener uitleggen wat de kosten zijn voor welke behandeling, constateert de ombudsman. Niet zelden wordt de consument als hij om opheldering vraagt, van het kastje naar de muur gestuurd. Van Dooren geeft het voorbeeld van een man die een rekening kreeg van 555,60 euro na een consult van tien minuten bij een internist. De verzekeraar verwees door naar het ziekenhuis voor meer uitleg over de rekening, en dat zei dan weer dat ze niet verplicht waren daar uitleg over te verstrekken.

Dat het onvoldoende lukt om inzicht te geven in kosten van specialistische behandelingen, heeft volgens Van Dooren te maken met de complexiteit van het DBC-declaratiesysteem, tien jaar geleden door de overheid ingevoerd en nadien onder het motto 'DBC's op weg naar transparantie (DOT)' aangepast. "Voor de burger is het niet te begrijpen en door de professional is het niet goed uit te leggen", aldus Van Dooren. "Zolang burgers het gevoel hebben dat het systeem niet in hun belang werkt en zelfs het gevoel hebben dat zij 'belazerd' worden, dan is dat van invloed op het vertrouwen van burgers in het zorgstelsel en daarmee in de overheid."

Systeemwereld

 Om een goed beeld te krijgen wat er op dit punt bij burgers leeft, hebben de Nationale ombudsman en  de Consumentenbond van medio november 2013 tot en met eind april 2014 een meldpunt geopend waarop burgers hun ervaringen met ziekenhuisrekeningen konden delen. De ruim 330 binnengekomen klachten zijn onder te verdelen in drie categorieën. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid stelt in een reactie dat het verbeteren van de transparantie van zorgkosten prioriteit heeft. Van Dooren betwijfelt of de minister dit daadwerkelijk waar zal maken. Hij wijst in idt verband op 'de spanning tussen de systeemwereld van een organisatie enerzijds en anderzijds de leefwereld van mensen, waarbij gestreefd wordt naar een meer mensgerichte benadering'. "Ondertussen staat het DBC-systeem als zodanig voor het ministerie van VWS en de andere partijen in het veld niet ter discussie. Ik betwijfel dan ook of het ‘denken in mensen en in hun vrijheden’ in de praktijk voldoende tot zijn recht komt", stelt Van Dooren.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

23 januari 2015

Toen die VVD-er de DBC's wilde invoeren is hij op het gebrek aan transparantie gewezen.......

Jan Alberts

23 januari 2015

Dit is geen mosterd na de maaltijd, dit is mosterd na het faillisement van wat ooit in een grijs verleden een restaurant was.
De laatste zin lijkt al helemaal een eufemisme:
" Ik betwijfel dan ook of het ‘denken in mensen en in hun vrijheden’ in de praktijk voldoende tot zijn recht komt", stelt Van Dooren."
Kijk naar de art. 13 discussie en u heeft uw antwoord ook op deze vraag.

Glenn Mitrasing

24 januari 2015

DBC is vanaf dag 1 van introductie, ongeveer 18 jaar geleden, al problematisch geweest en dit werd verder versterkt met introductie nieuw kostenstelsel voor de zorg.
De kritiek is al jaren bekend en het bestuurlijk apparaat verandert dit niet. Hetzelfde bestuurlijke apparaat die steeds de burger een broodje aap verhaal verkoopt met de reclame: “Nederland en de zorg verandert” en u moet mee veranderen maar zelf niet in staat zijn tot verandering.

D G o

25 januari 2015

Wanneer de heer Van Dooren zich laat uitleggen hoe de opbouw van het tarief van een diagnose loopt zal hem duidelijk worden of en hoe transparant e.e.a. kan worden.

Die opbouw is niet zo ingewikkeld. Wanneer deze op de factuur wordt vermeld (beetje veel informatie, dat wel), dan kan een patiënt herkennen wat er aan hem is gedaan of gedaan had kunnen worden, wanneer zijn/haar kwaal lastiger te diagnosticeren of te behandelen was geweest.

In het eerste geval is de patiënt dus echt flink onder handen genomen en in het tweede geval is het waarschijnlijk meegevallen. Het kost alleen in beide gevallen even veel.

De patiënt waaraan minder is gedaan betaalt mee voor de patiënt waarmee het wellicht slechter is gesteld, ofwel 'men draagt elkanders lasten'. Dat was vroeger ook het geval alleen liep dat wat meer via de fiscus.

Zolang men (wie zijn dat ook al weer?) dus erg tevreden blijft over de DBC's zal de factuur niet transparant kunnen worden.
In ieder geval worden de gezondere patiënten nooit tevreden over de 'aanslag' op hun eigen risico :).

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

26 januari 2015

Dit lijkt wel heel erg op het sprookje van de kleren van de keizer!

Vinden we het opeens gek als patiënten niet snappen wat elke professional sinds de start van de DBC's niet kan uitleggen:

DBC's zitten de vrijheid en professionaliteit van professionals in de weg om te doen wat zij het beste vinden, volgens hun eigen vakmanschap, volgens hun ervaring en overtuiging, laat staan de verrekening daarvan!

Daar mekkeren we al jaren over. En dan verzinnen we zo iets fascinerends als "DBC's op weg naar transparantie". Waar eindigt die weg?

Hoe transparant kan het worden!

Gelukkig komen we nu eindelijk bij het beginpunt; daar waar de zorg om draait: de patient, waar de DBC's óók niet uitlegbaar aan zijn.

Jammer dat de ombudsman er voor nodig is om te melden dat de keizer geen kleren aan heeft. Want die keizer loopt al jaren voor schut! En we weten het allemaal.

Zullen we de handschoen eens oppakken en de keizer passende kleren aantrekken? Geen DBC's meer! Maar een verreken-systeem waar tarieven in relatie staan tot de waarde die een behandeling toevoegt en in relatie tot de werkelijke kosten. Niet meer gebaseerd op wantrouwen en ondermijnende controle. Maar gericht op transparantie, zodat patiënten kunnen kiezen wat ze waar voor krijgen en wat dat kost.

Net als in de echte wereld waar je als consument kunt kiezen en betalen wat je het waard vindt!

Jan Dikken

26 januari 2015

Gemiddeld tarief? Dat is (mee)betalen voor de reparatie aan de auto van de buurman. Dit weten is transparantie. Maar als de buurman dan tocj meebetaalt? Dit systeem stimuleert niet het tot kostenbewust handelen.Mijn voorbeeld is dan gechargeerd, maar in haar eenvoud maakt het duidelijk waarom DBC's cq DOT's kostenbewust handelen niet stimuleert. Dit wordt nog eens versterkt doordat de zorgprofessional het declaratie bedrag ook niet herkent en dus niet kan uitleggen.

Bovendien wil de zorgprofessional zorg verlenen. De tijd die hij kwijt raakt aan het uitleggen van een niet uitlegbare nota gaat af van de zorgtijd. En dit laatste voor heel Nederland.

Zorgverzekeraars willen de nota niet uitleggen, blijken niet te reageren op een kostenbewuste vraag van een patiënt/verzekerde. Maar wat is de rol van de zorgverzekeraar hier dan in? Schadelast beperken is belangrijk voor een verzekeraar. Je zou daarom verwachten dat een kostenverzekeraar een kostenbewuste patient/verzekerde zou bij staan. Waarom doet een ziektekostenverzekeraar dat niet, welk ander belang staat dit in de weg?

Tijd voor bezinning!

klaas reenders

28 januari 2015

Het moet toch mogelijk zijn dat ZN afdeling informatie in een A4 uitlegt hoe het DBC/DOT in elkaar zit en waardoor dit kan leiden tot een op het eerste gezicht onbegrijpelijk hoge nota. Probleem is ook dat je pas na afloop van een DBC (na een jaar) de nota van jouw verzekeraar krijgt en
pas ziet hoeveel eigen risico nog betaald moet worden over het vaak al afgelopen jaar.

Top