ACTUEEL

Solo-optreden Orde stoort Stuurgroep Zichtbare Zorg

De Stuurgroep Zichtbare Zorg is fel gekant tegen het voornemen van de Orde van Medisch Specialisten “een pas op de plaats” te maken in de samenwerking. “We kunnen en zullen er niet mee akkoord gaan dat de beroepsgroep voor zichzelf zijn eigen toetsingskader voor publieke verantwoording en informatie bepaalt”, zegt Arnold Moerkamp, voorzitter Stuurgroep Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (ZZZ).

'Grote verbazing'

Voorzitter Willem van der Ham van de Orde van Medisch Specialisten maakte donderdagavond bekend dat de Orde op eigen gezag normeringen voor kwaliteit en transparantie gaat formuleren. Stuurgroepvoorzitter Moerkamp, tevens waarnemend directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS, zegt vrijdag in een reactie "met grote verbazing" kennis te hebben genomen van het besluit van de Orde. "De Orde heeft gisteren in de vergadering van de stuurgroep Zichtbare Zorg met geen woord gerept over het stopzetten van deelname", aldus Moerkamp. "Niet chique om dit via de media te moeten vernemen.”

Tariefkorting naar 12,7 procent

Volgens Van der Ham heeft de Orde in haar brief aan de stuurgroep op 17 juli al aangekondigd dat de Orde een pas op de plaats zou maken, gezien de wijze waarop VWS zich opstelt naar de specialisten. De deze week bekend gemaakte verhoogde tariefkorting naar 12,7 procent voor medisch specialisten is waarschijnlijk de druppel geweest voor de specialisten, die eerder al kwaad waren op VWS over het korten van het uurtarief met 11 procent.

Publieke verantwoording en informatie

Moerkamp zegt er niet mee akkoord te gaan dat de Orde “voor zichzelf zijn eigen toetsingskader voor publieke verantwoording en informatie bepaalt. Ook zonder de Orde van Medisch specialisten zal de Stuurgroep Zichtbare Zorg zijn werkzaamheden gewoon voortzetten.”

Relevante partijen betrekken

Van der Ham zegt dat de Orde niet op eigen houtje zal opereren. “Wij zijn ons bewust van onze verantwoording. De Orde zal de relevante partijen betrekken in haar formulering.” Van der Ham noemt hierbij de patiëntenvereniging NPCF, de Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de NVZ vereniging van ziekenhuizen. Het laatste woord ligt volgens Van der Ham bij de artsen: “De professionele standaard zal in alle gevallen door de wetenschappelijke verenigingen worden bepaald.”

Overval

Het optreden van de Orde heeft de andere partijen binnen het project Zichtbare Zorg overvallen. Directeur Beleid & Innovatie van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Atie Schipaanboord is “uitermate verbaasd“ over de stap van de Orde. “In het overleg van donderdag zaten een bestuurder en twee beleidsmedewerkers van de Orde. Daar is niks gezegd of aangekondigd over een vertrek. Als je afspraken binnen de stuurgroep niet langer kunt nakomen, moet je dat niet via de media ventileren.”
Kritiek is er ook van de NVZ vereniging van ziekenhuizen. “De NVZ is net als de Orde bezorgd over de ontwikkeling van het project, maar het is geen goede zaak dat de Orde nu eigen normen wil formuleren”, zegt woordvoerder Bob Kiel. “De zorg is gebaat bij uniforme doelstellingen. Als de Orde bij ons aanklopt zullen we aangeven dat wij graag doorgaan met het project Zichtbare Zorg.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top