HRM

Minder ziekenhuizen draaien verlies

Minder ziekenhuizen draaien verlies

Het aantal ziekenhuizen dat verlies draait, is de afgelopen jaren gedaald. In 2013 schreef een op de veertien ziekenhuizen verlies. Het jaar ervoor was dat nog een op acht. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) woensdag naar buiten heeft gebracht.

Volgens de vereniging presteren de ziekenhuizen volgens verwachting.

Resultaat

De uitgaven aan medisch-specialistische zorg bedroegen in 2013 in totaal 24,8 miljard euro. Twee derde van die omzet komt uit het vrije segment. Het gereguleerde segment zorgt voor 16 procent van de omzet. De ziekenhuizen behaalden in 2013 gemiddeld een exploitatieresultaat van 2,6 procent van de omzet. Daarmee voldoet het resultaat van de branche voor het eerst sinds de invoering van prestatiebekostiging aan de verwachte norm: voor een gezonde bedrijfsvoering is een winstmarge van ten minste 2,5 procent nodig.

Het aantal eerste polikliniekbezoeken is gedaald, van 11,06 miljoen naar 10,74 miljoen per jaar. De reden die de NVZ hiervoor aanvoert is het vergoogde eigen risico, waardoor patiënten zich voor kleinere ingrepen eerder tot de huisarts wenden. Het aantal verpleegdagen daalde in 2013 met 316.000 naar 9,8 miljoen.

Banen

Volgens de NVZ is het aantal voltijdsbanen in ziekenhuizen in 2013 voor het eerst in vijf jaar gedaald. Wel nam in die tijd het aantal medisch specialisten toe, met 16 procent. (Skipr/ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top