ACTUEEL

Huurders Woonzorg krijgen veto over fusie

De huurders van Woonzorg en Habion krijgen een veto over de voorgenomen fusie tussen de twee corporaties die zich toeleggen op woningen voor ouderen. Dat zeggen de bestuurders van Woonzorg, John Kauffeld en Anton Zuure, in een toelichting op de omstreden plannen, in het Financieele Dagblad. "Als de huurders niet instemmen, gaat de fusie niet door."

De afgelopen weken stak een storm van protest op tegen de fusieplannen. Woonzorg en Habion zijn landelijk opererende corporaties met een vergunning voor verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen. Als de twee corporaties samengaan, ontstaat een instelling met in totaal 32.000 zelfstandige woningen en 250 tehuizen. In totaal gaat het om 57.000 wooneenheden.

Megalomaan

De Tweede Kamer stemt dinsdag over enkele moties waarin minister Stef Blok (Wonen) wordt opgeroepen de fusie te verbieden. Volgens de Kamerleden Jacques Monasch (PvdA) en Sadet Karabulut (SP) zijn de bestuurders van Woonzorg en Habion 'megalomaan'. De fusie zou vooral bedoeld om de salarissen van de bestuurders op te krikken.

John Kauffeld zegt in het Financieele Dagblad dat dit 'aantoonbare onzin' is. "Een fusie heeft absoluut nul gevolgen voor de honorering." Ook de bestuurder van Habion heeft volgens hem geen enkel materieel voordeel bij een fusie.

Moloch

Roland van Vliet, zelfstandig Kamerlid en oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, is ook fel tegen de fusie omdat een nieuwe 'moloch' zou ontstaan. Hij roept Blok in een aparte motie op rekening te houden met de conclusie in zijn eindrapport dat schaalgrootte in de sector begrensd moet worden. Kauffeld wijst erop dat ook zonder de fusie met Habion zijn instelling al 45.000 wooneenheden tel.

Minister Blok heeft alle moties ontraden. Hij hecht bij de goedkeuring van de Woningwet groot belang aan de onafhankelijkheid van de toezichthouder. Als de fusie door de nog op te richten Woonautoriteit wordt goedgekeurd en de Kamer de moties aanneemt, moet Blok de toezichthouder passeren.

Investeringsimpuls van 100 miljoen

Ondanks alle kritiek van de Tweede Kamer wil Kauffeld van Woonzorg de plannen voortzetten. Samengaan moet jaarlijks 4 miljoen euro aan kosten besparen. Een jaarlijkse besparing van 4 miljoen euro geeft een eenmalige extra investeringsimpuls van 100 miljoen euro. Door de krachten te bundelen met Habion, verwacht Kauffeld meer te kunnen investeren in de vernieuwing van de tehuizen.

Investeringen zijn nodig omdat steeds meer verzorgingstehuizen leegstaan. Door bezuinigingen van het Rijk hebben ouderen met een lichte zorgindicatie sinds 2012 geen recht meer op gratis verzorging in een tehuis. De brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ schat dat de komende jaren hierdoor 200 van de 850 tehuizen leeg komen te staan.

Kauffeld zegt de tehuizen te moeten renoveren voor nieuwe doelgroepen. Een deel kan worden omgebouwd tot verpleegtehuis voor ouderen die juist heel veel zorg nodig hebben. De meeste tehuizen moeten echter worden verbouwd tot woningen voor ouderen die zelf de huur en verzorging gaan betalen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top