ACTUEEL

Kwaliteit jeugdhulp Lijn5 regio Gelderland is 'matig'

De kwaliteit van de uitvoering van de residentiële jeugdhulp op twee locaties van Lijn 5 Gelderland is matig. De locaties zetten bijvoorbeeld geen gekwalificeerde professionals in. Dit concludeert de Inspectie Jeugdzorg na een onderzoek bij de twee locaties.

De Inspectie Jeugdzorg deed onderzoek bij de residentiële jeugdhulp van Lijn5 regio Gelderland, in januari 2015. De Inspectie wilde weten of de organisatie op de locaties IFT Socrates en Spoedzorg verantwoorde hulp aan jongeren biedt. De kwaliteit van de uitvoering van de residentiële jeugdhulp is op deze locaties matig, volgens de instantie.

Lijn5 regio Gelderland voldoet op de twee locaties niet aan vijf van de achttien criteria van de Inspectie. Het gaat om de volgende criteria: de instelling zet gekwalificeerde professionals in; professionals bieden passende hulp; professionals bieden hulp van goede kwaliteit; professionals houden goed zicht op de veiligheid van kinderen en professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor kinderen.

Hertoets op onaangekondigd moment

De inspectie verwacht dat Lijn5 regio Gelderland ervoor zorgt vóór 1 juli 2015 te voldoen aan de resterende vijf criteria. Hiertoe dient de organisatie verbetermaatregelen te treffen en op te nemen in het lopende verbetertraject. De inspectie volgt de voortgang van het verbetertraject en voert op een onaangekondigd moment een hertoets uit.

Bij het onderzoek heeft de Inspectie de stand van zaken betrokken van het verbetertraject dat de jeugdzorgorganisatie in Gelderland heeft ingezet naar aanleiding van de uitkomsten van een inspectieonderzoek in 2014 naar (een vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lijn5 regio Gelderland heeft na het eerdere onderzoek veel energie gestoken in het doorvoeren van verbeteringen binnen de organisatie en werkwijze. De inspectie ziet dat het verbetertraject heeft geleid tot verbeteringen in de jeugdhulp die Lijn5 regio Gelderland aan jongeren biedt, maar constateert tegelijkertijd dat de verbeteringen nog "pril en kwetsbaar" zijn.

Lijn5 regio Gelderland maakt onderdeel uit van Lijn5. Deze organisatie biedt op locaties in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland zorg en behandeling aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met en zonder verstandelijke beperking, alsook aan hun ouders. Het jeugdhulpaanbod in Gelderland bestaat uit ambulante hulp en diverse vormen van (tijdelijk) verblijf.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top