Finance

'Bezuinigingen gaan ten koste van kwaliteit schoonmaak'

'Bezuinigingen gaan ten koste van kwaliteit schoonmaak'

De bezuinigingen in de zorg gaan ten koste van de technische kwaliteit van schoonmaak en dat heeft consequenties voor veilige patiëntenzorg. Dat stelt Sander Hummeling van Intrakoop, inkoopcoöperatie voor zorginstellingen.

Sander Hummeling reageert naar aanleiding van het deze week gepubliceerde rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de slechte hygiëne en infectiepreventie in verpleeghuizen. Uit het IGZ-rapport blijkt dat de hygiëne in veel verpleeghuizen onvoldoende is.

Veilige patiëntenzorg

Hummeling: "Schoonmaak is een belangrijke voorwaarde voor goede hygiëne waardoor veilige patiëntenzorg mogelijk is, en daarom is de technische kwaliteit ervan heel erg belangrijk. Toch zien we dat de focus vaak eenzijdig ligt op beleving en gevoel van gastvrijheid."

Intrakoop constateert dat de focus op gastvrijheid en beleving steeds vaker ten koste gaat van de eisen die worden gesteld op het gebied van hygiëne in de zorg. Hummeling: "Schoonmaakdienstverlening moet primair gaan om het voldoen aan de hygiëne-eisen en goede en veilige patiëntenzorg. Het is zorgelijk dat zorgorganisaties onder verscherpt toezicht worden geplaatst door de IGZ, waarbij slechte hygiëne een belangrijke oorzaak is geweest."

De budgetten voor schoonmaak zijn de afgelopen jaren fors gekrompen als gevolg van de bezuinigingen in de zorg, volgens Intrakoop. Door de bezuinigingen enerzijds en oplopende kosten anderzijds worden schoonmaakdiensten in de zorg al jaren uitbesteed. Met de nieuwe bezuinigingen wordt de druk op schoonmaak opnieuw opgevoerd, voorziet de inkoopcoöperatie.

Bovenaan de agenda

Intrakoop, de grootste inkoopcoöperatie in de zorg, pleit ervoor dat bij het aanbesteden van schoonmaak in de zorg, de technische kwaliteit van schoonmaak weer bovenaan de agenda komt. "Wanneer wij leden een oplossing aandragen voor bijvoorbeeld schoonmaak en textiel staat de kwaliteit die nodig is om te voldoen aan de richtlijnen voor veilige en goede patiëntenzorg met stip bovenaan", aldus Hummeling, die stelt te merken dat expertise vaak ontbreekt bij schoonmaakdienstverleners en zorgorganisaties. "Daarom is het van groot belang om de juiste kennis en expertise in huis te halen als het gaat om schoonmaakdienstverlening."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top