HRM

IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC willen nauwer samenwerken

Het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC onderzoeken hoe zij nauwer kunnen samenwerken. Daartoe hebben de twee ziekenhuizen op 14 juli een intentieverklaring getekend. Beide partijen zouden daarbij de eigen identiteit en cultuur moeten houden.

De ziekenhuizen werken al nauw samen op het gebied van cardiologie. Een intensievere  samenwerking zou de kwaliteit en efficiëntie van de zorg verbeteren.

"De samenwerking is voor beide partijen interessant omdat er afspraken gemaakt kunnen worden over waar welke zorg plaats zal vinden en zo de zorg in de keten te optimaliseren. Daarbij staat  het belang van de patiënt (de beste zorg op de beste plek) centraal", aldus de twee partijen.

Een sterke band tussen opleidingsinstituut Erasmus MC en een ziekenhuis als het IJsselland kan bovendien gunstige effecten hebben voor zowel het praktijkonderwijs als de arbeidsmarkt daarna.

In het najaar zal overleg plaatsvinden tussen besturen, specialismen en afdelingen om de beoogde samenwerking uit te werken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top