ACTUEEL

Kabinet trekt meer geld uit voor verpleeghuizen

Kabinet trekt meer geld uit voor verpleeghuizen

Het kabinet trekt extra geld uit om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren. Komend jaar is er 140 miljoen euro voor beschikbaar, de jaren daarna loopt dat bedrag op tot 210 miljoen euro.

Bewoners van verpleeghuizen, hun families en ook het personeel in de instellingen moeten dat gaan merken, melden minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn in hun dinsdag presenteerde begroting voor Volksgezondheid. Verder gaat een voor 2016 geplande bezuiniging van 45 miljoen euro op de gehele langdurige zorg niet door. Onlangs werd bekend dat het kabinet minstens 100 miljoen euro zou uittrekken voor verpleeghuizen. Dat blijkt nu meer te zijn.

Het leeuwendeel van het extra geld gaat naar opleiding en bijscholing van medewerkers, zodat hun kennis beter aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten. Daarnaast wordt de dagbesteding flink uitgebreid, met gemiddeld een uur per dag, waarbij wordt geluisterd naar de wensen van bewoners zelf. Bewoners van verpleeghuizen krijgen meer te zeggen over de manier waarop ze hun dag willen besteden, bijvoorbeeld naar muziek luisteren of extra bewegen. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, maar als ze dan in een verpleeghuis komen hebben ze meer zorg nodig.

Zorguitgaven

De zorguitgaven groeien minder hard dan in voorgaande jaren. Het ministerie verwacht voor het komende jaar een groei van 3,6 procent van 65,5 tot 67,8 miljard euro. Tussen 2006 en 2012 bedroeg de gemiddelde groei meer dan 6 procent per jaar. De gematigde groei is volgens VWS te danken aan succesvol beleid. "De beheersing van de groei is toe te schrijven aan het succesvolle geneesmiddelenbeleid, de hervorming van de langdurige zorg, de verschillende akkoorden binnen de zorgsector en scherpere inkoop van verzekeraars."

Door de gematigde groei van de zorguitgaven blijft de premieontwikkeling volgens VWS 'beheerst'. De zorgpremie stijgt volgens de raming van het ministerie in 2016 met ongeveer 7 euro per maand. Daarmee is de premie in 2016 ongeveer even hoog als in 2011, maar in 2016 is daarvoor 'meer en betere zorg' beschikbaar. Zo zijn de laatste jaren veel nieuwe behandelingen en medicijnen in het pakket opgenomen. De daadwerkelijke premie maken de zorgverzekeraars in november bekend.

De maximale zorgtoeslag, de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, stijgt met 6 euro per maand. Het eigen risico wordt niet verhoogd. Door de hogere zorgkosten vindt er wel een automatische indexatie plaats. Het eigen risico komt hierdoor uit op 385 euro.

Antibioticaresistentie

Het tegengaan van antibioticaresistentie heeft voor VWS prioriteit. Nationaal krijgt dit aandacht via de aanpak antibioticaresistentie 2015-2019 en internationaal onder andere tijdens het Europees voorzitterschap in de eerste helft van 2016. De aanpak van antibioticaresistentie richt zich op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door resistente bacteriën: zorg, dieren, voedsel en milieu, de zogenoemde One Health-benadering. In 2016 is Nederland gastheer van de Global Health Security Agenda.

VWS wil eind dit jaar een nieuw geneesmiddelenbeleid presenteren, dat gericht is op kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. "Dure medicijnen kunnen de kosten van de zorg verder opdrijven en de toegankelijkheid onder druk zetten." Het is volgens het ministerie belangrijk dat nieuwe en veelbelovende medicijnen snel en tegen redelijke kosten beschikbaar komen. Want de ontwikkeling van nieuwe medicijnen biedt voglens VWS 'fantastische kansen voor patiënten en behandelaren'. Ernstige ziekten kunnen steeds beter behandeld en soms zelfs genezen worden. Maar het gaat vaak om hele dure medicijnen voor kleine groepen mensen.

Verbeteringen in de zorg

Het ministerie van VWS stelt samen met patiënten, cliënten en professionals, de afgelopen jaren hard te hebben gewerkt om de verbeteringen in de zorg voor elkaar te krijgen. "Binnen de curatieve zorg creëren de hoofdlijnenakkoorden rust en ruimte om te werken aan verbetering van het stelsel en aan innovatie. De wetten in de langdurige zorg, ondersteuning en jeugdhulp zijn veranderd en taken opnieuw verdeeld. Dit biedt veel kansen om de zorg beter te organiseren voor mensen thuis. De veranderingen vinden op veel plekken al plaats, maar gaan niet vanzelf: er is blijvende aandacht nodig om de ingezette beweging in goede banen te leiden." In 2016 willen minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn dat mensen verbeteringen in de zorg echt gaan merken.

De veranderingen in de zorg moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. Ze moeten bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van zorg en deze niet in de weg staan. De bewindspersonen van VWS stellen zich ervan bewust te zijn dat de veranderingen tijd kosten en de nodige onzekerheid met zich mee brengen. Daarom willen zij "een groot compliment geven aan de duizenden zorgprofessionals, de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren die hard hebben gewerkt om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden aan de mensen die het nodig hebben." (ANP/ Skipr)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jeroen van den Oever

16 september 2015

Mooi voor de verpleeghuiszorg maar volstrekt inconsequent in het beleid om langer thuis wonen te bevorderen. Immers zorgverzekeraars bezuinigen flink op het tarief van de thuiszorg, komend jaar met 2 tot 5%. Dat de wijkverpleging wordt afgeknepen is de grote witte vlek in deze boodschap van VWS !

Glenn Mitrasing

16 september 2015

En het juichpak mag in 2017 weer uit vanwege de reeds ingeboekte miljoenenbezuinigingen? Zijn die van de baan?

Top