HRM

Mismatch dreigt tussen vraag en aanbod arbeidsmarkt zorg

Mismatch dreigt tussen vraag en aanbod arbeidsmarkt zorg

Als de overheid, opleiders en werkgevers niets doen, ontstaat binnen vier jaar een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang). Dat blijkt uit het rapport 'Toekomstverkenning: Arbeidsmarkt van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel 2015-2019'.

De eerste paar jaren is er onvoldoende werk om alle mensen die een baan zoeken in de sector ook werk te bieden, zo blijkt uit de rapportage. Daarna zijn er juist te weinig goed gekwalificeerde mensen voor de functies die vervuld moeten worden. Voor een aantal functies is er nu al een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel.

Van laag- naar hooggekwalificeerd werk

De onderzoekers brachten vraag en aanbod in beeld voor verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel op mbo- en hbo-niveau (niveau 3-6). Ze legden daarbij verbanden met de opleidingen die er op dit moment zijn.

Kern van de ontwikkelingen tot 2019 is dat werkgevers verwachten minder laag opgeleid en meer hoger opgeleid personeel aan te nemen. Op korte termijn is er minder vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. Op den duur leidt dit tot kwalitatieve tekorten.

Wanneer een overschot van personeel verandert in een tekort, verschilt per kwalificatie. Voor een aantal kwalificaties ontstaat al een tekort in 2017, terwijl dit voor andere pas in 2019 plaatsvindt. Alleen voor sociaal agogisch opgeleiden op niveau 3 zijn de vooruitzichten op de arbeidsmarkt ook in 2019 nog somber.

Maatregelen nemen en samenwerken

De onderzoekers suggereren een aantal maatregelen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Zoals opleiden op maat volgens de actuele stand van zaken en continue bijscholing voor medewerkers. Om de goede combinatie van maatregelen te vinden en de randvoorwaarden te scheppen om deze ook te laten werken in de praktijk, is het volgens de onderzoekers belangrijk dat overheid, opleiders en werkgevers in zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken.

De Toekomstverkenning is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en heeft als doel om relevante partijen te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Marcel Haverkamp

20 oktober 2015

Voor het rapport:
http://www.skipr.nl/whitepapers/toekomstverkenning-arbeidsmarkt.html

Monique van Doorn

21 oktober 2015

Opnieuw een voorspelling voor de arbeidsmarkt die waarschuwt voor een beer doe niet op de weg komt. Was het tot voor kort nog het geluid van 'De zorg als banenmotor' nu is de waarschuwing dat er een mismatch komt. Nu die is er al. Maar zal zich anders ontwikkelen dan wat nu voorspeld wordt.
Misschien is het een idee dat de monitor niet sec kijkt naar huidig werk, functies en opleidingen, maar naar zorg in de toekomst, ontwikkelende vragen van cliënten, mogelijkheden van technologie en de betekenis van deze facetten voor de arbeidsmarkt. De grootste verandering die nodig is, is niet het feit dat overheid, opleiders en werkgevers de lead moeten nemen. Om als medewerker een loopbaan in de zorg te ambiëren is het verstandig om nieuwe competenties eigen te maken, denk hierbij aan dialoog voeren, aandachtig zijn en onderhandelen. Interesseer je ook voor technologie. Dit betekent anders leren, met name van andere dan reguliere opleidingen. De arbeidsmarkt van de toekomst stelt deze eisen. Alleen zo kunnen kiezende burgers, die weten dat ze er zelf voor betalen en steeds wijzer worden over wat er allemaal kan, bediend worden. Dat is geen marktwerking, maar doen wat nodig is en kan. Zorg zal in andere verschijningsvormen beschikbaar komen, overheid, opleiders en werkgevers hebben daar werk te doen hoe ze hier zelf mee om kunnen gaan. Anders doen is het motto, met medewerkers in de lead. Voor de vakbonden overigens een uitgelezen kans om hun rol waar te gaan maken. Laat protesten varen en neem de lead in anders werken. Over transformatie gesproken.

Top