Vastgoed

ZorgSaam verkoopt vastgoed

De Zeeuwse zorgorganisatie ZorgSaam gaat haar vastgoed verkopen. Het zet twintig gebouwen in de markt.

Dat meldt Omroep Zeeland op 21 oktober.

Kosten

De ziekenhuislocaties blijven in eigendom, maar de wijkgebouwen  en de gebouwen die worden gebruikt voor de thuiszorg komen te koop. De instelling hoopt er na de verkoop als huurder in te kunnen blijven. ZorgSaam wil zo kosten besparen. Het is nu nog niet bekend om welke panden of locaties het gaat.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

23 oktober 2015

merkwaardig dat ZorgSaam bezuinigingen probeert te realiseren door vastgoed af te stoten en er vervolgens ruimte te huren. alleen al de ontwikkelingen rond V&D hebben immers laten zien, dat de huurder zich voor essentiële functies wel heel erg afhankelijk maakt van de verhuurder en diens (doorgaans commerciële) belangen.

het is ook opmerkelijk omdat door de ontwikkelingen in de laatste jaren op de woningmarkt, met name het inperken van de sociale verhuur door de kabinetten Rutte, de ruimte voor samenwerking tussen zorgaanbieders en corporaties sterk is beperkt. de wens van het ministerie van VWS om het scheiden van wonen en zorg door te zetten, komt daardoor in het gedrang.
en daar komt dan nog bij, dat het perspectief in de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen ook al niet wervend is. we kunnen van deze plannen dus alleen maar het beste hopen.

Top