Tech

Classificatiesysteem Nanda Nic Noc gaat digitaal

Nanda Nic Noc (NNN) is per 1 januari 2016 ook online beschikbaar. Het evidence based classificatiesysteem voor diagnose en interventies was tot nu toe alleen in boekvorm verkrijgbaar. Om het werk van wijkverpleegkundigen beter te ondersteunen is een digitale module ontwikkeld.

De module is het resultaat van samenwerking tussen uitgever Bohn Stafleu van Loghum, Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde (SBW) en thuiszorgorganisatie DinZ.

"Met de NNN module komt de professionalisering van de wijkverpleegkundigen in een verdere versnelling", schrijft de uitgever. "NNN leidt tot verkorting van het indiceerproces (tijd), tot meer inzicht van de cliënten in oorzaak van problemen en vooral mogelijkheden. Met als gevolg: betere zorguitkomsten, meer betrokkenheid van de mantelzorger, een betere dialoog tussen cliënt en professional, heldere werkafspraken voor het zorgteam en duidelijke prestatie-indicatoren."

Bekostiging

In een recente brief aan de Tweede Kamer over de toekomstige bekostiging van de wijkverpleging heeft het ministerie van Volksgezondheid aangegeven dat zorgaanbieders vanaf 2017 verplicht zijn om een adequaat classificatiesysteem te hebben.  Met de digitale NNN-module voldoen instellingen aan de aan de nieuwe regelgeving. "Instellingen die voor 15 december 2015 hun keuze maken voor een classificatiesysteem en aantoonbaar met dit systeem gaan werken krijgen 2 procent tariefopslag in 2016", aldus de uitgever.

Pilot

Uit een recent uitgevoerde pilot met de digitale module door DinZ bleek dat van de wijkverpleegkundigen, die zowel Omaha als NNN kregen aangeboden, 80 procent een sterke voorkeur heeft voor NNN. Dit vanwege de eenvoud, het ondersteunen van diagnostiek en het verpleegkundig redeneerproces.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Eddy van de Werken

8 december 2015

Ook Centric levert een digitale Nanda indicatiestellingsoplossing, waarmee zorgaanbieders beschikken over een adequaat classificatiesysteem.
Doordat de oplossing Key2Indicatiestelling in SaaS wordt geleverd, kunnen de zorgprofessionals er snel mee aan de slag. Onze oplossing kan als losse module ingezet worden, onafhankelijk van uw eigen ECD.
Kijk voor meer informatie op: http://www.centric.eu/NL/Default/Branches/Zorg/VVT/Zorgoplossing-Suite4Care/Indicatietool-Key2Indicatiestelling

Top