HRM

Banen op de tocht bij GGZ WNB

In de komende maanden worden bij GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) 25 tot 35 fte boventallig verklaard. Dit komt waarschijnlijk neer op zo’n 45 arbeidsplaatsen. De ontslagen zijn een gevolg van een bezuinigingsoperatie van de aanbieder van specialistische ggz die in december 2015 aangekondigd werd.

In een bericht op de website staat dat de toenemende specialisatie tot de operatie geleidt heeft. "Sedert 2013 is GGZ WNB zich toenemend gaan concentreren op de specialistische GGZ en versterking van voorliggende voorzieningen om de zorg zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Dit betekent dat GGZ WNB in de toekomst anders en minder zorg zal leveren. Hierdoor zal er met minder medewerkers en in een andere functiemix gewerkt gaan worden."

Onvoldoende

Eerdere bezuinigingsmaat hebben volgens GGZ WNB niet genoeg opgeleverd. Tijdelijke contracten zijn zoveel mogelijk beëindigd. Ook is er minder personeel ingehuurd en medewerkers worden aangemoedigd om gebruik te maken van een regeling prepensioen. Daarnaast zijn door de nieuwe CAO GGZ per 1 juli 2015 de personele kosten toegenomen.

De medewerkers zijn geïnformeerd tijdens een aantal informatiebijeenkomsten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top