Finance

Schippers ziet af van strafkorting voor ziekenhuizen

Schippers ziet af van strafkorting voor ziekenhuizen

De ziekenhuizen worden niet gekort voor het overschrijden van hun budget voor 2013. De overproductie van ziekenhuizen blijkt veel lager dan eerder werd gedacht.

Minister Schippers (Volksgezondheid) schrijft dit in een brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit en de Tweede Kamer. De Nederlandse ziekenhuizen hadden in 2013 een productieplafond van zo’n 18 miljard euro. In eerste instantie zag het ernaar uit dat dit met 242 miljoen euro zou worden overschreden. Uit de definitieve cijfers blijkt dat de overschrijding significant lager uitkomt, op 29 miljoen euro.

De ziekenhuizen hadden het bedrag van de overschrijding terug moeten betalen, dit in het kader van het macrobeheersinstrument (mbi) dat moet voorkomen dat de zorgkosten te snel stijgen. In de jaren 2014 en 2015 zijn de ziekenhuizen echter onder hun budget gebleven. Daarom heeft Schippers besloten op het bedrag van 29 miljoen euro van het budget voor 2017 af te halen.  

Verwachting

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) sprak vorig jaar al de verwachting uit dat de budgetoverschrijding minimaal zou zijn. “De ervaring leert dat zorgverzekeraars de zorguitgaven meestal te hoog inschatten en dat deze op basis van werkelijke uitgaven naar beneden toe worden bijgesteld”, aldus de NVZ in 2015.

Pervers

Dankzij de positieve cijfers hoeft Schippers de handen niet vuil te maken aan omstreden en politiek beladen maatregelen. Het zogeheten macrobeheersinstrument is één van de meest bekritiseerde onderdelen van het hoofdlijnenakkoord dat Schippers met de zorgverzekeraars en ziekenhuizen heeft gesloten. Haar keuze voor een generieke korting betekent dat die door alle ziekenhuizen naar rato van hun marktaandeel zou moeten worden opgebracht. Volgens critici zet een dergelijk instrument ziekenhuizen op perverse wijze aan tot het vergroten van hun productie, aangezien ook ziekenhuizen die binnen de 2,5 procent omzetgroei blijven moeten meebetalen aan de korting. Ziekenhuizen die daarentegen fors groeien behouden zelfs na de korting een netto omzetgroei. 

Advies

Mede om deze reden adviseerde de commissie Baarsma enkele jaren geleden al om ziekenhuizen niet generiek te korten. In plaats daarvan pleitte de commissie voor betere kostenbeheersing aan de voorkant van het contracteerproces.

Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) concludeerde vorig jaar dat het instrument een optimale werking van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) in de weg staat. Om werkelijke prestatiebekostiging mogelijk te maken zou het belang van door de overheid afgedwongen budgettering teruggeschaald moeten worden.

Onduidelijk

In een advies over aanpassing van de Wmg richtte onlangs ook de Raad van State zijn pijlen op het macrobeheersinstrument. Volgens de RvS is het aangepaste wetsartikel over de macrobeheersheffing onduidelijk, met name voor wat betreft het generieke karakter. Hoewel er op het eerste gezicht geen ruimte is voor differentiatie, sluit de wet dit niet uit. De RvS adviseert de minister daarom de Wmg op dit punt te verduidelijken.

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top