ACTUEEL

Centraal Gelderland wil zorginkoop digitaliseren

De twaalf gemeenten die in de regio Centraal Gelderland in 2015 en 2016 gezamenlijk op regionaal niveau jeugdhulp en Wmo hebben ingekocht, hebben de intentie uitgesproken dit ook de komende jaren te doen. Zij willen de inkoop vormgeven door gezamenlijk het Interactief Aankoopsysteem (IAS), een digitale aanbestedingsvorm, te ontwikkelen.

De regio Centraal Gelderland bestaat uit: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Zij hebben op 5 en 6 april een marktconsultatie georganiseerd, waarin zij samen met aanbieders en cliëntvertegenwoordigers hebben overlegd over onderwerpen zoals hulp bij huishouden, hulpmiddelen en jeugd en opvoedhulp. Via digitale overlegtafels kan iedereen zijn inbreng geven. In de loop van het jaar worden er nog meer overlegtafels georganiseerd, waarbij zowel zorgaanbieders als inwoners betrokken worden.

De aangesloten gemeenten moeten formeel nog een besluit nemen op welke onderdelen zij de regionale inkoop volgens het IAS willen organiseren. Het gaat onder meer om jeugdbescherming, hulp bij huishouden vanaf 18 jaar en spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf. Met het regionaal gezamenlijk inkopen van bepaalde vormen van zorg verwacht centrumgemeente Arnhem dat de afzonderlijke gemeenten specifieke doelen zullen bereiken, zoals het vergroten van de inkoopkracht, het versterken van de kwaliteit van zorg en de keuzevrijheid voor inwoners en efficiencywinst door minder en gedeelde administratieve last in de contractering.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top