ACTUEEL

Steeds meer kinderen onterecht in gesloten jeugdzorg

Instellingen voor gesloten jeugdhulp nemen steeds vaker kinderen op zonder tussenkomst van de kinderrechter. Die zitten daar vrijwillig of op verzoek van de ouders, maar dat is in strijd met de Jeugdwet. Zo zitten in jeugdinstelling Schakenbosch in Leidschendam bijna veertig van de honderd cliënten ‘illegaal’. Het gaat om kinderen tussen de 12 en 18 jaar, meestal met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

Dit meldt het NRC. D66 en SP hebben een debat met staatssecretaris Van Rijn van VWS aangevraagd, ondersteund door de hele Tweede Kamer.

Open en gesloten

De kinderen in de gesloten instelling krijgen soms vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd of dwangmedicatie. De Inspectie voor de Jeugdzorg heeft vorig jaar al aan de bel getrokken omdat deze situatie zich bij meer instellingen voordoet. Minister Van Rijn werd gevraagd om op te treden. Maar het is moeilijk te bepalen of en hoeveel instellingen zich niet aan de wet houden. Dat komt omdat zij op hetzelfde terrein zowel open als gesloten jeugdzorg aanbieden. Instellingen weten zelf niet altijd of ze binnen de regels blijven. De inspectie is daarom een nieuw onderzoek gestart. De resultaten daarvan worden in de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.

Precair

Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gekeken naar Schakenbosch. Die heeft geconstateerd dat de rechtspositie van de jongeren verantwoord en conform de wet wordt gerespecteerd. Kinderrechters en juristen zijn het daar niet mee eens. Door vrijwillige opname lopen kinderen rechten mis, zoals een onafhankelijk oordeel of beknotten van vrijheid noodzakelijk is, psychologische behandeling effectief of dwangmedicatie wel nodig. Die bescherming is vastgelegd in de Jeugdwet, het Kinderrechtenverdrag en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit is zeker bij cliënten in de jeugdzorg precair, want die kunnen door hun leeftijd of verstandelijke beperking vaak helemaal niet oordelen over hun behandeling, aldus juristen. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top