ACTUEEL

Onrust in De Lozerhof vanwege ontslag medewerkers

Onder sommige medewerkers van het Haagse verpleeghuis De Lozerhof is onrust ontstaan omdat de directie lager opgeleid personeel te ontslaan en tegelijkertijd statushouders vrijwilligerswerk te laten doen. Volgens Omroep West denken sommige personeelsleden dat de voormalige asielzoekers worden ingezet om hun werk over te nemen.

De Lozerhof vangt statushouders op, als onderdeel van het plan om in Den Haag ruim tweeduizend asielzoekers met een verblijfsvergunning onderdak te bieden. Afhankelijk van wat de ex-asielzoekers kunnen, gaan ze aan de slag: ze doen bijvoorbeeld onderhoud in de tuin. Onlangs werd ook bekend dat er banen gaan verdwijnen in de Lozerhof. De organisatie krimpt en er is meer zwaardere zorg nodig, waardoor er meer gediplomeerd verzorgenden en verpleegkundigen nodig zijn.

De Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouder. Volgens raadslid Arjen Dubbelaar gaat het huisvesten van statushouders in De Lozerhof ten koste van werkgelegenheid in het verpleeghuis. De directie van De Lozerhof schrijft in een brief aan het personeel dat er sprake is van een 'ongelukkige samenloop', maar dat het twee zaken zijn die 'los staan van elkaar'.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

30 mei 2016

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.
1) Bent u bekend met het besluit van Saffier de Residentie Groep om de functies van voedingsassistent en zorgassistent te laten vervallen?
2) Kunt u duiden waarom er in De Lozerhof werknemers worden ingeruild voor statushouders? Zo nee, waarom niet?
3) Wanneer heeft Saffier de Residentie contact gezocht met de gemeente om statushouders te huisvesten in De Lozerhof?
4) Wanneer zijn er afspraken gemaakt tussen Saffier en de gemeente dat statushouders die er komen te wonen bereid en in staat moeten zijn om het verpleeghuis werkzaamheden te verrichten?
5) Wanneer heeft Saffier het personeel van De Lozerhof geïnformeerd dat de functies van assistent komen te vervallen?
6) Bent u met Groep de Mos van mening dat deze bizarre gang van zaken op geen enkele manier valt goed te praten? Zo nee, waarom niet?
7) Bent u met Groep de Mos van mening dat de directie van Saffier de Residentie Groep direct tot de orde geroepen moet worden? Zo nee, waarom niet?
8) Hoeveel banen verdwijnen er door het laten vervallen van de assistent functies?
9) Hoeveel geld krijgt Saffier de Residentie Groep voor het huisvesten van statushouders in De Lozerhof?
10) Waar kan ik de gedetailleerde businesscase vinden voor De Lozerhof, met kosten zoals huismeester, verbouwing, enzovoort?

Top