ACTUEEL

MST stelt Commissie Lemstra II in

Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede heeft de nieuwe commissie ingesteld die het vervolgonderzoek naar het ziekenhuis in de zaak Jansen Steur gaat doen. Wolter Lemstra, Marten Oosting, Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam, Peter Holland en Marina de Lint nemen zitting in de zogeheten Commissie II.

Oprichting

Op 12 november is de oprichtingsvergadering van de Commissie II gehouden. Commissie II rapporteert uiterlijk 1 mei 2010 aan de raad van bestuur van het MST.

Vervolgonderzoek naar governance

Het vervolgonderzoek richt zich op aspecten van governance. De commissie bekijkt de handelwijze van het ziekenhuis na 2004 rondom de zaak Jansen Steur. De commissie wil weten wie welke kennis had over de misstanden en wat daar mee gedaan is. Commissie II doet onderzoek naar de rol van de professionals, de raad van bestuur, de raad van commissarissen en alle andere betrokkenen.

Dossieronderzoek

Parallel aan het onderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de dossiers uit de praktijk van Jansen Steur. Hiermee hoopt het ziekenhuis mogelijke misdiagnoses, onjuiste behandelingen en andere onregelmatigheden op te sporen. De bevindingen van het dossieronderzoek worden uiterlijk 1 april 2010 aangeboden aan Commissie II en de raad van bestuur. Commissie II neemt dit onderzoek vervolgens mee in haar conclusies.

Onderzoek naar IGZ

Naast het dossieronderzoek en het onderzoek van Commissie II zal er op verzoek van minister Ab Klink van VWS een extern onderzoek plaatsvinden naar het handelen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de affaire.

Leden Commissie II

Lemstra is de voorzitter van Commissie II. Hij is oud-burgemeester van Hengelo, voormalig voorzitter van de NVZ vereniging van ziekenhuizen en oud-lid van de Eerste Kamer. Naast Lemstra neemt Oosting plaats in de commissie. Oosting is lid van de Raad van State en deed eerder onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Michiels van Kessenich-Hoogendam is oud- coördinerend vice-president van het Gerechtshof ’s-Gravenhage, oud-lid van de Eerste Kamer en voormalig plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Holland is oud-voorzitter van de KNMG en voormalig bestuurder van verschillende ziekenhuizen. De Lint is ambtelijk secretaris van Commissie II. Zij is senior adviseur van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

>> Skipr weekly <<

Elke zondagochtend om 8:00 uur het laatste nieuws in het weekoverzicht ontvangen? Registreer u voor de Skipr weekly.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top